Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

فعالیتها در ایران

جایکا در ایران

حفاظت از محیط زیست

photoسیستم مونیتورینگ آلودگی هوا، ساخته شده توسط کارشناس جایکا

مدیریت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی همواره از موضوعات مهم همکاری جایکا با ایـران بوده است. برخی پروژه های انجام شده و یا در حال اجـرا در این خصوص از قرار زیر است:

مقابله با آلودگی هوا

آلودگی هوا که عمدتاً ناشی از گازهای آلاینده خارج شده از وسایل نقلیه می باشد، اکنون در تهران به مرز بحران رسیده است. این امر بر محیط زندگی این شهر تأثیر منفی گذاشته، به گونه ای که تعداد افرادی که از بیماریهای تنفسی رنج می برند همواره در حال افزایش است.

برای رفع این معضل، جایکا اقدامات حمایتی خود را در سطح وسیعی آغاز کرده است که محدوده این اقدامات از تدوین راهکارهای ویژه برای کاهش آلودگی هوا (متدهای پایش و کنترل، اعمال سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه، تغییر سوخت تاکسی و اتوبوسها و غیره) تا تقویت سیستم اداری مجری این راهکارها می باشد.

پروژه بهینه سازی مدیریت انرژی

photoتجهیزات آموزشی ،اهدایی جایکا

تداوم رشد فزاینده مصرف انرژی در آینده ممکن است اقتصاد ملی ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار دهد. بعلاوه آثار ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای نه تنها بر آب و هوای ایران که بر کل جهان مشهود است. از اینرو این پروژه با هدف ارتقاء بهره وری انرژی بویژه در بخش صنعت که تقریباً 25 درصد کل انرژی مصرفی ایران را به خود اختصاص می دهد تدوین گردیده است. «مرکز آموزش بهره وری انرژی» نیز با هدف همکاری در امر صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش صنعت تأسیس گردیده است.

مطالعه مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی

photoکارشناس جایکا در حال مطالعات میدانی در تالاب انزلی

تالاب انزلی که در سال 1975 در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده، در پی ورود فاضلاب و رسوبات بطور جدی در معرض آلودگی قرار گرفته است که اين امر تخریب شدید اکوسیستم منحصر به فرد آن را در پی خواهد داشت. ازاین رو جایکا به همراه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان های ذیربط به تدوین طرح جامع مدیریت تالاب انزلی و اجرای چندین طرح آزمایشی در همین راستا اقدام نمود.

مطالعه مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی

photoپرندگان در تالاب انزلی

تالاب انزلی که در سال 1975 در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده، در پی ورود فاضلاب و رسوبات بطور جدی در معرض آلودگی قرار گرفته است که اين امر تخریب شدید اکوسیستم منحصر به فرد آن را در پی خواهد داشت. ازاین رو جایکا به همراه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان های ذیربط به تدوین طرح جامع مدیریت تالاب انزلی و اجرای چندین طرح آزمایشی در همین راستا اقدام نمود.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency