Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

فعالیتها در ایران

جایکا در ایران

مدیریت منابع آب

photoجلسه مشترک دست اندرکاران

روند رشد جمعیت درایران و افزایش تقاضای آب بویژه در بخش صنعت و کشاورزی مستلزم استفاده بهینه از منابع آب موجود و توسعه این منابع می باشد.

مطالعه مدیریت جامع منابع آب در حوضه سفیدرود

حوضه سفیدرود یکی از بزرگترین حوضه هایی است که ناحیه شمال غربی ایران را پوشش می دهد. وسعت کل این حوضه آبخیز معادل 64 هزار کیلومتر مربع بوده و در 7 استان گسترده شده است.

به رغم محدویت های شدیدی که در در این حوضه با آن روبرو هستیم، در پاسخ به نیاز روزافزون و همه جانبه به آب در بخش های مختلف همچون کشاورزی، صنعت و یا مصارف داخلی، تا کنون تعداد زیادی طرح های توسعه آب در این حوضه به اجرا درآمده، راه اندازی شده، طراحی گردیده و یا هم اکنون در دست مطالعه می باشد. وانگهی همواره بایستی مقدار معینی از آب برای حفظ اکوسیستم های این حوضه که از آن جمله تالاب های ذکر شده در کنوانسیون رامسر است و بخشی نیز برای شیلات در حوضه حفظ شود. این در حالی است که در مجموع حجم آب کل طرح های توسعه بسيار بيشتر از میزان آب طبیعی جاری در این حوضه است. از این رو اعمال مدیریت جامع منابع آب برای این حوضه امری ضروری به نظر می رسد.

اهداف برشمرده برای این مطالعه « تدوین برنامه مدیریت جامع منابع آب حوضه سفیدرود و انتقال مهارت و دانش فنی به پرسنل مربوط به این بخش»می باشد. این مطالعه با مشارکت جایکا و وزارت نیرو و در دو فاز صورت می گیرد که فاز اول آن به مطالعات پایه، شامل بررسی وضع موجود وآینده پرداخته و فاز دوم به تدوین طرح جامع مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد پرداخت.

کارشناسان بلند مدت

photo

آقای یوشیهیرو یاماشیتا به عنوان کارشناس بلند مدت جایکا در سازمان مدیریت منابع آب ایران وابسته به معاونت آب وزارت نیرو فعالیت می کند.از جمله اهداف اعزام آقای یاماشیتا به ایران می توان به ارائه نظرات کارشناسی و کمک در جهت تحقق مدیریت جامع منابع آب در ایران اشاره کرد.

دوره آموزشی کشور محور در زمینه " مدیریت منابع آب در ایران"

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency