Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-01-05

Điều tra cơ bản điểm thử nghiệm Tà Lèng

Một cuộc điều tra cơ bản nửa phía nam xã Tà Lèng, là một trong 7 điểm thử nghiệm đã được phê duyệt được thực hiện bởi Trung tâm ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp (FSTARC) do Dự án thuê. Điểm thử nghiệm là khu đồi trọc có thể nhìn thấy từ đồi D1, đây là một địa danh của cuộc chiến lịch sử tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, do vậy, điểm thử nghiệm Tà Lèng có thể được coi như một điểm trình diễn của dự án. Qua việc điều tra, phân tích các đặc điểm sinh học, kinh tế - xã hội của điểm Tà Lèng, các gợi ý chi tiết cho việc thực hiện các hoạt động thí điểm trong tương lại sẽ được xác định.

Công việc điều tra cơ bản sẽ hoàn thành vào ngày 28 tháng 02 năm 2011.

PhotoNhìn từ điểm thử nghiệm Tà Lèng

PhotoĐiểm thử nghiệm Tà Lèng được nhìn từ Đồi D1

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency