Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-01-06

Xây dựng các Bản đồ sử dụng đất chi tiết

PhotoCác thành viên đang thảo luận về các loại đất sử dụng nên được vẽ trên bản đồ so sánh với bản đồ hiện trạng đất

Ngày 6 tháng 01 năm 2011, một cuộc họp thảo luận về vấn đề kỹ thuật của việc khảo sát sâu sử dụng đất để xây dựng các bản đồ sử dụng đất chi tiết đã được tổ chức với sự tham gia của các cán bộ liên quan của tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên và Điện Biên Đông. Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ qui hoạch sử dụng đất của mỗi bản hiện nay vừa không chi tiết và cũng không chính xác để thực hiện các hoạt động thí điểm tại mỗi điểm thử nghiệm. Do vậy, dự án thuê Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Tây Bắc bộ - Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (NW-FIPI) thực hiện việc khảo sát sâu và xây dựng các bản đồ sử dụng đất chi tiết.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các đề đề xuất kỹ thuật và tài chính do NW-FIPI đệ trình.

Qua thảo luận, các loại đất sử dụng được áp dụng trên bản đồ, yêu cầu loại bản đồ (ví dụ: Các bản đồ sử dụng đất hiện hành được tách ra từ bản đồ sở hữu đất?) và phương pháp thẩm định và phê duyệt các sản phẩm được khẳng định.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency