Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-01-17

Hội thảo về Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật

Như đã báo cáo trong Bản tin Dự án (23.12.2010), Dự án SUSFORM-NOW đã ký hợp đồng với Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam về biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động dự án, thực hiện Khảo sát Nhu cầu Đào tạo và xây dựng kế hoạch dự thảo tập huấn như là một phần của kế hoạch xây dựng năng lực cho cán bộ xã, huyện, và tỉnh.

Mục tiêu của hội thảo lần này là thu thập các ý kiến đóng góp về tài liệu hướng dẫn kỹ thuật dự thảo. Hội thảo được tổ chức tại phòng họp của Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên. Đại biểu tham gia là thành viên của Ban Quản lý Dự án huyện Điện Biên. Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ và đại diện của các xã có điểm thử nghiệm. Các đại biểu được chia làm 3 nhóm thảo luận với 3 chủ đề khác nhau.

Dựa trên kết quả thảo luận của hội thảo, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam sẽ hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, khảo sát nhu cầu tập huấn và lập dự thảo kế hoạch tập huấn.

PhotoKhông khí làm việc nhóm

PhotoKhông khí làm việc nhóm


PhotoTrình bày kết quả làm việc nhóm

PhotoÔng Hải, mặc đồng phục kiểm lâm tham gia tập huấn

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency