Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-04-26

Giới thiệu Dự án SUSFORM-NOW tới người dân của các điểm thử nghiệm ở huyện Điện Biên Đông

Dự án SUSFORM-NOW đã tổ chức các cuộc họp tại bản Nà Phát A, xã Na Son ngày 18 tháng 4 năm 2011 và bản Huổi Múa A, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông ngày 22 tháng 4 năm 2011 để giới thiệu về Dự án SUSFORM-NOW. Vào thời điểm đó, đang là mùa vụ nên dân bản rất bận, tuy nhiên đã có rất đông người dân đã sắp xếp thời gian tới dự họp (Nà Phát A có 70% và Huổi Múa A có 85% số dân bản tới tham dự). Các cán bộ huyện Điện Biên Đông và cán bộ các xã Na Son, Keo Lôm cũng đã tham gia họp bản giới thiệu về dự án.

Chủ tịch UBND xã Na Son và xã Keo Lôm đã giới thiệu nội dung, chương trình trong cuộc họp bản đầu tiên. Sau đó, một thành viên của Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh đã giới thiệu về Dự án SUSFORM-NOW, một số hoạt động dự án đã thực hiện, các dự án tương tự và các kế hoạch tương lai của Dự án tới bà con dân bản thông qua các đoạn phim và PowerPoint.

Dự án SUSFORM-NOW đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 8 năm 2010. Mục tiêu của Dự án là quản lý rừng bền vững và phát triển sinh kế tại các điểm thử nghiệm. Một số hoạt động của dự án cũng đã được triển khai thực hiện như khảo sát, lựa chọn điểm thử nghiệm, rà soát lại việc sử dụng rừng và đất rừng tại các điểm thử nghiệm... Thông qua các hoạt động này, và đặc biệt là sau các cuộc họp bản, người dân đã hiểu hơn về Dự án SUSFORM-NOW. Họ đã hiểu mục tiêu tổng thể của dự án, mục đích của các hoạt động, cách triển khai thực hiện... Người dân của bản Nà Phát A và Huổi Múa A rất vui được tham gia vào Dự án SUSFORM-NOW và sẵn sàng thực hiện các hoạt động tại thôn bản của họ.

PhotoBản Nà Phát A

PhotoBản Huổi Múa A


Người viết: Đặng Thị Thu Hiền
Chi cục Lâm nghiệm, Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên

*Ghi chú: Các cuộc họp bản giới thiệu về dự án cũng đã được tổ chức tại hai điểm thử nghiệm của huyện Điện Biên Đông là Bản Tìa Ghềnh C, xã Keo Lôm và bản Háng Trở B, xã Pú Nhi.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency