Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-05-05

Điều tra cơ bản bổ sung của xã Tà Lèng

Như chúng tôi đã báo cáo về điều tra cơ bản của phía nam xã Tà Lèng, là một trong bảy điểm thử nghiệm đã được Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp (FSTARC) ở Hà Nội thực hiện. FSTARC đã hoàn thành công việc điều tra, khảo sát 5 bản vào ngày 28 tháng 02 năm 2011.

Chúng tôi đã ước đoán số dân bản của xã Tà Lèng là những người thuộc điểm thử nghiệm. Tuy nhiên, thực tế là người dân của 9 bản đang canh tác tại nửa phía nam của xã Tà Lèng, gồm cả các bản của các phường lân cận. Do vậy, có 4 bản không nằm trong nhóm các các bản được điều tra khảo sát đợt đầu.

Vì thế, Dự án SUSFORM-NOW đã thuê một đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát bổ sung. Từ kết quả cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn và qua thương lượng hợp đồng, Dự án SUSFORM-NOW đã ký kết hợp đồng với Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên. Chúng tôi rất vui được hợp tác với một cơ quan địa phương của tỉnh Điện Biên.

Công viên điều tra, khảo sát cơ bản bổ sung sẽ được hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2011.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency