Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-07-04

Tình nguyện viên Giám sát đợt 2 đến Dự án

Ngày 04 tháng 7 năm 2011, nhóm sinh viên thứ 2 của Trường Đại học Tây Bắc, họ là những Tình nguyện viên Giám sát của Dự án SUSFORM-NOW theo như thỏa thuận giữa Dự án SUSFORM-NOW và Trường Đại học Tây Bắc đã đến Điện Biên.

Buổi sáng ngày sau đó, 7 sinh viên đã được cán bộ dự án và các cán bộ huyện đưa xuống các điểm thử nghiệm. Các Tính nguyện viên Giám sát này sẽ tiếp tục công việc mà những Tình nguyện viên Giám sát đợt 1 đã làm: Quan sát cuộc sống của dân bản và các hoạt động ngoài đồng ruộng kết hợp với các hoạt động của dự án. Công việc này của các Tình nguyện viên Giám sát sẽ trở nên quan trọng hơn khi các hoạt động phát triển sinh kế bắt đầu triển khai thực hiện tại các điểm thử nghiệm vào tháng 8 năm 2011. Báo cáo của các Tình nguyện viên Giám sát có thể cung cấp một bức tranh rõ ràng về sự thay đổi nội lực của người dân mà Ban Quản lý Dự án ở ngoài không thể biết được. Những sinh viên này sẽ ở tại nhà của các Trưởng bản trong 5 tháng, điều đó sẽ rất thuận lợi cho họ trong việc tham gia tất cả các cuộc họp bản. Bên cạnh đó, việc ở tại bản sẽ giúp cho các sinh viên có thêm những kiến thức thực tế. Vậy nên tất cả các sinh viên trông có vẻ rất háo hức khi họ được làm việc với dự án của một tổ chức lớn như JICA.

Tóm lại, có thể chắc chắn rằng hoạt động giám sát sẽ đưa lại lợi ích cho cả 2 phía: Dự án SUSFORM-NOW và các sinh viên. Hơn nữa, thông qua hoạt động này, mối quan hệ hợp tác giữa Dự án SUSFORM-NOW và Trường Đại học Tây Bắc, năng lực của nguồn nhân lực địa phương sẽ được nâng lên.

PhotoCuộc họp định hướng cho các Tình nguyện viên Giám sát

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency