Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-08-01

Khảo sát Thị trường Sản phẩm Nông, Lâm nghiệp

Dựa trên các Kế hoạch Phát triển Thôn bản đã được xây dựng tại 6 điểm thử nghiệm của huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vào giữa tháng 5 và tháng 6 năm 2011, các hoạt động chủ yếu tăng thu nhập đã được xác định tập trung vào trồng rừng sản xuất nguyên liệu thô, canh tác nông nghiệp, chăn nuôi/thủy sản và sản xuất các lâm sản ngoài gỗ. Do vậy, Dự án SUSFORM-NOW đã quyết định khảo sát thị trường để kết nối tốt hơn giữa sản xuất sản phẩm và thị trường tiệu thụ và như vậy sẽ đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân tại các điểm thử nghiệm. Dự án SUSFORM-NOW đã thuê Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên thực hiện khảo sát thị trường sản phẩm nông, lâm nghiệp và hợp đồng đã được ký vào ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Theo bản Mô tả công việc, Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện việc khảo sát thí điểm ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông một tuần để kiểm tra và chỉnh sửa bảng câu hỏi khảo sát. Sau khi khảo sát thí điểm, một cuộc họp sẽ được tổ chức để thu thập các ý kiến phản hồi từ Dự án SUSFORM-NOW. Sau đó, Trường Trung cấp Nghề tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu và thành phố Hà Nội.

Dự án SUSFORM-NOW sẽ báo cáo thường xuyên tiến trình thực hiện các hoạt động này.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency