Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-09-21

Đánh giá Tiến trình thực hiện Dự án sau 6 tháng hoạt động

Tháng 8 năm 2011 đánh dấu tròn một năm hoạt động của Dự án SUSFORM-NOW. Ngày 21 tháng 9, các thành viên Ban Quản lý Dự án SUSFORM-NOW đã tổ chức một Hội thảo đánh giá tiến trình thực hiện Dự án sau 6 tháng hoạt động, từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2011.

Trong giai đoạn này, chúng ta đã tổ chức các buổi họp bản, giới thiệu các hoạt động của Dự án, tập huấn đào tạo các tập huấn viên (ToT) và vừa học vừa làm (OJT) nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Ban Quản lý Dự án để hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Phát triển Thôn bản và tổ chức các chuyến tham quan học tập về các hoạt động phát triển sinh kế, các mô hình thành công...

Theo đánh giá của các thành viên Ban Quản lý Dự án, sau 6 tháng, năng lực của họ đã được nâng lên nhưng vẫn phải tiếp tục được nâng cao hơn nữa ở các giai đoạn sau.

PhotoThảo luận trong Hội thảo

PhotoSản phẩm của Hội thảo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency