Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-11-09

Cấp vật liệu làm chuồng gia súc

Như chúng tôi đã báo cáo trên web site, Dự án SUSFORM-NOW đã tổ chức tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gia súc. Sau đó, Dự án cấp vật liệu làm chuồng cho gia súc từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 và ngày 8 tháng 11 năm 2011. Các thành viên Nhóm Sở thích đã lựa chọn các nguyên vật liệu tổi thiểu, cần thiết để làm chuồng cho gia súc. Sau này, khi họ có thu nhập từ hoạt động chăn nuôi, các thành viên của nhóm sở thích thuộc nhóm 1 sẽ chuyển cho nhóm 2 số vật liệu làm chuồng và giống vật nuôi tương đương những thứ mà dự án đã hỗ trợ. Những hỗ trợ ban đầu cho thôn bản như thế này sẽ giúp cho các hoạt động được triển khai một cách liên tục và bền vững. Để quản lý hệ thống quay vòng, các thành viên của Nhóm Sở thích đã tự thảo luận và cùng thống nhất qui định hoạt động của nhóm.

Photo(Trái và Phải): Một thành viên của Nhóm Sở thích đang mang tấm lợp mái chuồng gia súc (Tìa Ghềnh C)

Photo


PhotoCác thành viên của Nhóm Sở thích đang nhận tấm lợp mái chuồng gia súc (Sái Lương)

PhotoCác thành viên của Nhóm Sở thích đang ký vào hóa đơn nhận vật liệu xây dựng (Sái Lương)


Photo(Trái và Phải): Kiểm tra số lượng và chất lượng gạch (Phiêng Ban)

Photo


PhotoCác thành viên của Nhóm Sở thích đang vận chuyển xi măng (Phiêng Ban)

PhotoCác thành viên của Nhóm Sở thích đang cân sắt vòng (Phiêng Ban)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency