Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-11-16

Trưởng bản của các Điểm Thử nghiệm tham quan học tập Dự án "RENFODA"

Dự án Quản lý Rừng Bền vững Vùng Đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) đã tổ chức một chuyến tham quan học tập Dự án đã thực hiện RENFODA (Dự án Rừng Đầu nguồn Tự nhiên bị Suy thoái tại Miền Bắc Việt Nam). RENFODA là Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA được thực hiện với rất nhiều mô hình như hệ thống chăn nuôi, nông - lâm nghiệp và bảo vệ rừng ở tỉnh Hòa Bình.

Trưởng bản của mỗi điểm thử nghiệm ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông của Dự án SUSFORM-NOW đã đến thăm Dự án RENFODA để học tập các kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động.

Tại các điểm thử nghiệm của hai huyện đã bắt đầu thực hiện các hoạt động phát triển sinh kế MIA (Hoạt động Cấp thiết nhất). Các Trưởng bản muốn học nhiều hơn nữa kiến thức và kinh nghiệm triển khai hoạt động một cách hiệu quả bởi lẽ họ là những lãnh đạo, người trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án SUSFORM-NOW tại các điểm thử nghiệm.

Các thành viên tham gia chuyến tham quan học tập đã đặt rất nhiều câu hỏi cho trưởng nhóm các hoạt động của Dự án RENFODA như "Khi nuôi lợn nái sinh sản, Dự án đã hỗ trợ những gì? Trường hợp có những con lợn nái nuôi lâu mà không thấy có chửa thì giải quyết như thế nào?"

Đoàn cũng đã đến thăm bản du lịch Lác ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình để học cách quản lý hợp tác xã và thăm Trạm dừng nghỉ dọc đường ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để học hỏi kiến thức thị trường và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tại Trạm dừng nghỉ.

Tất cả các trưởng bản cam kết chia sẻ những kinh nghiệm, thông tin họ học được từ chuyến đi này tới bà con thôn bản.

PhotoQuan sát mô hình trang trại chăn nuôi

PhotoTrao đổi giữa Dự án SUSFORM-NOW và Dự án RENFODA


PhotoHợp tác xã Dệt thổ cẩm ở Mai Châu

PhotoThăm Trạm dừng nghỉ dọc đường tại Mộc Châu

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency