Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Bản tin Dự án

2011-12-22

Họp Ban Điều phối Chung lần thứ hai

Photo

Cuộc họp Ban Điều phối Chung lần thứ hai được tổ chức vào ngày 22/12/2011 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Hơn 35 đại biểu tham dự cuộc họp gồm các thành viên Ban Điều phối Chung (JCC) và thành viên Ban Quản lý Dự án (PMU), các cơ quan hỗ trợ và Chủ tịch UBND các xã của các điểm thử nghiệm.

Ông Kỳ, Điều phối viên Dự án đã trình bày tiến độ thực hiện Dự án, các thành quả đạt được cũng như những khó khăn gặp phải sau một năm triển khai thực hiện Dự án kể từ cuộc họp JCC lần thứ nhất và Kế hoạch Hoạt động năm 2012 (APO 2012).

Sau khi ông Kỳ trình bày, ông Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, chủ tọa cuộc họp và các đại biểu đã đưa ra các giải pháp và yêu cầu như xây dựng năng lực thông qua các khóa tập huấn và tham quan học tập, báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện Dự án cho các thành viên JCC và nâng cao số loại hoạt động tại các điểm thử nghiệm... Các đại biểu đã tham gia thảo luận rất sôi nổi.

Điều đó cho thấy rằng, thành viên của JCC, các cơ quan thực hiện và các cơ quan hỗ trợ luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của Dự án SUSFORM-NOW. Vai trò của JCC cũng được thể hiện rõ không chỉ là nhận các báo cáo, phê duyệt kế hoạch mà còn có sự sáng tạo và mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan đối tác.

Dựa trên kết quả thảo luận của cuộc họp JCC lần thứ hai, Dự án SUSFORM-NOW sẽ tiếp tục các hoạt động trong năm 2012 theo kế hoạch.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency