Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Yenilikler

Türkiye'deki Üçüncü Ülke Eğitim Programları 2018 yılı faaliyetleri

30 Mayıs, 2018

JICA'nın Türkiye Cumhuriyeti ile olan işbirliği 1959'da başlamış olup bugüne kadar tarım, balıkçılık, enerji, afet önleme gibi önemli alanlarda birçok teknik işbirliği projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projeler, Türkiye'deki ilgili sektörlerin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Son yıllarda Türkiye'deki dikkate değer ekonomik büyüme, ülkenin bölgedeki diğer ülkelerle bilgi paylaşma seviyesinin yükselmesine olanak sağlamıştır. JICA ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) arasında 2012 yılında bölgedeki diğer ülkelere yönelik olarak birlikte teknik işbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Halen JICA ve TİKA, komşu ülkelerin kalkınması için Türkiye'de Üçüncü Ülke Eğitim Programlarını aktif olarak yürütmektedir.

2018 Mayıs ayı itibariyle toplam 77 tane Üçüncü Ülke Eğitim Programı (TCTP) gerçekleştirilmiş ve bu programlarda 34 ülkeden toplam 1,094 katılımcı eğitim almıştır.

2018'de uygulanan bazı Üçüncü Ülke Eğitim Programları aşağıdaki gibidir.

Orta Asya Ülkeleri için Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi

JICA, Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde "Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi Projesi" ve "Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi" gibi teknik işbirliği projelerini hayata geçirmiştir. Bu projeler, Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Bu projelerin tamamlanmasının ardından JICA ve TIKA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla birlilkte proje süresince su ürünleri konusunda Japonya'dan edinilen teknolojiyi, diğer ülkelere yaymak amacıyla TCTP yürütmüştür.

2018'de Orta Asya ve Azerbaycan'dan gelen katılımcılar için pratik bilgi ve deneyim edinebilmeleri için eğitim programı düzenlenmiştir.

PhotoTürkiye'deki su ürünleri üretim sahasının incelenmesi

PhotoBeş Orta Asya ülkesinden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen kapanış töreni


Orta Asya'da, su ürünleri yetiştiriciliğine bir çok ülke yeni yatırım yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu konuda çeşitli pratik ve teknik bilgiye gereksinim duyulmaktadır. Bu eğitimde teknik bilgi ve deneyim kazanan katılımcılar; eğitimden olduça memnun kalmış ve Türk ve Japon uzmanların ülkelerini ziyaret edip, uyguladıkları yöntemi yerinde kontrol ederek tavsiyelerde bulunmalarını istemişlerdir.

Kapanış töreninde katılımcılara sertifikalarını takdim eden Su Ürünleri Müdürü, yaptığı konuşmada

"Türkiye'de deniz balıkları yetiştiriciliği 1985 yılında başladı ancak Japonya'nın desteğiyle kısa sürede hızla büyüdü. Ülkelerinizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yeni olmasına rağmen, sürekli çaba göstererek kısa sürede gelişebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum!I" sözleriyle katılımcıları motive etti.

Afet Risk Yönetimi ve Afete Dayanıklı Toplumların Oluşturulması

Türkiye de Japonya'yla benzer olarak, deprem gibi doğal afetlere karşı hassas bir ülkedir. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki özellikle afet yönetimi alanındaki teknik işbirliği oldukça önemlidir. JICA, Türkiye'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni, akademik araştırmacıları JICA'nın Japonya'daki eğitimlerine göndererek desteklemektedir.

2016'dan bu yana JICA, ODTÜ ve TİKA işbirliğinde üçüncü ülke eğitim programı yürütülmektedir. Bu programda Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan gelen katılımcılara hem akademik hem de pratik olarak afet risk yönetimi çalışmaları konusunda eğitim verilmiştir.

PhotoTürkiye'de Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Biriminine ziyaret

PhotoJapon Afet Yönetimi Uzmanının Dersi


4 değişik ülkelerinden gelen eğitim katılımcılar, eğitim müfredatından, hem Türk hem Japon uzmanların sunduğu üst düzey derslerden çok memnun kalmışlardır. Bu verimli eğitim ortamı, 2 hafta gibi bir eğitim süresinde bile katılımcıların yeterli bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamıştır. Buna ek olarak, katılımcılar kendi alanlarında bir akademik ağ da kurmuşlardır.

Katılımcılardan,Türkiye'deki program süresince birlikte yaptıkları eylem planlarının, kendi ülkelerinde uygulamaları ve bu anlamda, her bir katılımcının ülkesinin kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Türkiye'nin Bölgedeki Liderliğine Destek Sağlamak

Üçüncü Ülke Eğitim Programlarının çoğu, geçmişte JICA'nın teknik işbirliği projelerinin uygulandığı ve zamanla edindikleri kalkınma deneyimini diğer ülkelerle paylaşma konusunda lider olan kurumlar tarafından yürütülmektedir.

Üçüncü Ülke Eğitim Programlarınn bazı avantajları aşağıdaki gibidir.

 1. Türkiye'nin komşu ülkeleri, Türkiye'yle benzer iklim, sosyal ve kültürel altyapıya sahip olduklarından dolayı, Japonya'dan doğrudan teknik transfer yapılmasından ziyade, Türkiye'deki iyi uygulamaları öğrenme yoluyla kendi ülkelerine uyarlamaları daha etkili olmaktadır.
 2. JICA'nın geçmişte kalkınma desteği sağladığı ev sahibi kuruluşlar, bu konuyu büyük bir sorumlukla sahiplenerek, üçüncü ülkelerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için daha fazla çaba göstermektedirler. Bu da sektör gelişimi için en iyi sinerjiyi oluşturmaktadır.
 3. Üçüncü ülkelerden gelen katılımcıların Türk halkının misafirperverliğinden çok etkilenlenmeleri ve Türkiye hakkında edindikleri iyi izlenim, bu ülkeler arasında dostane ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunmaktadır.

Üçüncü Ülke Eğitm Programının gelecekte bölgeye barış ve dostluk getireceğine inanıyoruz.

JICA sadece eğitim müfredatı ve uygulama için uzmanlık rehberliği vermekle kalmıyor, aynı zamanda Japonya'daki profesyonel uzmanlar araclılığıyla bu alanda daha ileri bir deneyim sağlıyor.

JICA, Türkiye'nin komşu ülkelere teknoloji transfer ederek, bölgesel bir lider olmasını her zaman desteklemektedir.

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency