Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Yenilikler

JICA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknik Personeline Yönelik "Japonya'nın Afetlere Dayanıklı Şehirler Oluşturmadaki Çabaları" konulu Uzaktan Semineri

Bilindiği üzere 17 Ağustos 2020, Büyük Marmara depreminin 21. yıldönümür ve 17 Ağustos haftası da Afete Hazırlık Haftasıdır. JICA bu kapsamda, 21 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknik personeline yönelik "Japonya'nın Afetlere Dayanıklı Şehirler Oluşturmadaki Çabaları" konulu uzaktan bir seminer düzenlemiştir. Seminerde iki Japon uzman, Shoji HASEGAWA ve Prof. Dr. Itsuki NAKABAYASHI, Japonya'dan katılarak yaptıkları sunumlarla deneyimlerini paylaşmışlardır. Semineri yaklaşık 50 teknik personelin yanı sıra bazı Türk ve Japon medya temsilcileri de takip etmiştir.

Sunumlar öncesinde Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio MIYAJIMA, açılış konuşmasında; Türkiye ile Japonya arasındaki karşılıklı yardımlaşmalara ilişkin tarihten örnekler vererek İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizmiştir. Büyükelçi Miyajima, İstanbul'un afet ve afet önleme faaliyetlerine hazırlıklı olmasının sadece İstanbul'da yaşayanlar için değil, Japonya dahil tüm dünya için büyük önem taşıdığını sözlerine eklemiştir. İBB Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU da açılış konuşmasında; deprem sorununun İstanbul şehrinin üç büyük sorunundan biri olduğunu vurguluyarak, bu kapsamda belediye olarak deprem konusunda farkındalık yaratmak ve artırmak amacıyla 14 Ekim 2019 tarihinde bir Deprem Seferberliği ilan ettiklerini belirtmiştir. Başkan IMAMOGLU ayrıca JICA'nın, İBB'nin uluslararası ortakları arasında çok değerli bir yere sahip olduğunu da sözlerine eklemiş ve Deprem Seferberliğinde daha önce olduğu gibi eğitim, teknik ve mali konularda JICA'dan destek talep ettiklerini ifade etmiştir.

Shoji HASEGAWA, "Japonya'nın Afet Riskini Azaltma Deneyimleri" konulu sunumunda, Japonya'daki doğal afetlerin profilini ve afet risk yönetimi alanındaki mevzuat, plan ve sistemler oluşturmaya yönelik çabalarını anlatmıştır. Ayrıca, Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi (SFDRR) kapsamında 2015-2030'da belirtilen hedefleri tanıtarak, ulusal ve yerel düzeylerde afet riski azaltma (DRR) planlarının formüle edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca sunumda son olarak, Japonya'daki COVID-19 önlemlerini (planlama ve uygulama) ayrıntılı olarak izah etmiştir. Prof. Dr. Itsuki NAKABAYASHI ise "Tokyo'nun Dayanıklı bir Şehir Oluşturmadaki Çabaları" konulu bir sunumunda özellikle Tokyo ve Kobe gibi şehirlerde afet risk azaltma planlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki deneyimlerine dayanarak, Japonya'nın tekrarlanan felaketlerden sonra afet risk azaltma çabalarındaki değişiklikleri aktarmıştır. Özellikle, büyük deprem ve tsunamiye hazırlanmak için bir vizyon ve kılavuz altında yeniden yapılanma öncesinde bir plan oluşturma ihtiyacını vurgulamış ve Tokyo'da düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarının içeriklerini tanıtmıştır.

Sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiş olup, bu seminerin, özellikle İstanbul kentinden sorumlu kişilere Japonya'nın afet önleme uygulamaları konusunda hem planlama hem de uygulama yönünden çabalarının tanıtılması bakımından anlamlı bulunmuştur. Zaman kısıtlaması nedeniyle soru cevap bölümüne yer verilemediğinden, bu konuda daha ayrıntılı bir başka uzaktan seminerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Seminerin sonunda JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro IKURO kapanış konuşmasında, JICA'nın 1959'dan bu yana Türkiye'ye özellikle afet rsik azaltma konusunda destek olduğunun altını çizmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun KAHRAMAN da bu bölümde Japonya'nın afet konusundaki deneyimlerini İBB ile paylaştığı için JICA'ya teşekkürlerini ifade etmiştir.

Seminer, bazı gazete ve internet haberlerinde yer almış, İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU'nun Twitter hesabından da canlı olarak yayınlanarak 800'den fazla takipçi tarafından retweetlenmiştir.

Photo


Photo

Photo


Photo

Photo


Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency