İzmir Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Lisesi'nde Bağışlanan Ekipmanların Devir Teslim Töreni ~Türkiye'de Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Eğitiminin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi~

2024.04.04

İzmir Mazhar Zorlu Anadolu Teknik Lisesi'nde Bağışlanan Ekipmanların Devir Teslim Töreni
~Türkiye'de Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Eğitiminin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi~

29 Şubat'ta, İzmir Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde endüstriyel otomasyon teknolojisi eğitimi için eğitim ekipmanlarının devir teslim töreni düzenlendi. Ekipmanlar, "Anadolu Teknik Lisesi'nde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümlerinin Kurulması" projesi kapsamında JICA tarafından sağlandı. JICA endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümünün kurulması kapsamında ekipman geliştirme ve öğretmen kapasitesi geliştirme desteği sağlayan bu teknik işbirliği projesini uygulamıştı.
Bu işbirliği kapsamında sağlanan ekipmanlar, Fabrika Otomasyonu (Endüstriyel Otomasyon) ile ilgili olup, robotlar ve onların otomasyonla ilgili ekipmanları, bilgi ve iletişim ekipmanları ve diğer elektronik parçaları içermektedir. Bu işbirliğinin amacı, yukarıda bahsedilen önceki projede sağlanan ekipmanda meydana gelen arızaları ve kusurları giderip güncelleyerek devam eden kullanımını ve bakımını desteklemektir.
Devir teslim töreninde, İzmir Anadolu Teknik Lisesi yetkililerinin yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun kurucusu olan Türkiye'nin Zorlu Holding temsilcisi, ekipmanları sağlayan Mitsubishi Electric Corporation ve Omron Corporation şirketlerinin temsilcileri ile JICA Türkiye ofisinden katılımcılar katıldı. Tören, okulun öğrencileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Anadolu Teknik Lisesi Fabrika Otomasyon

Anadolu Teknik Lisesi'nin Fabrika Otomasyonetkinliği törenin ardından, bu işbirliği kapsamında sağlanan ekipmanların tanıtımı yapıldı. Bağışlanan ekipmanların kurulduğu sınıfta, pilot araba montaj fabrikasının programlanmış otomasyon robotları sergilendi ve katılımcılara robot işletimi gösterildi. Okulun öğretmenleri, bu tür programlamanın genellikle üniversitede öğrendikleriyle neredeyse aynı olduğunu belirttiler. Mevcut sistem, okulun otomasyon alanındaki yüksek eğitim seviyesini açıklamaktadır.
Törenin ardından, diğer eğitim materyalleriyle donatılmış laboratuvarlar ve proje okulunun yanında bulunan Öğretmen Eğitim Merkezi (ÖEM) gezildi. ÖEM’de, Japon şirketleri tarafından üretilen ekipmanların kullanımı tanıtıldı. Ayrıca, otomasyon alanındaki insan kaynağını geliştirme amacıyladiğer bağışçılar ve özel şirketler tarafından bağışlanan ekipmanlar da gözlemlendi. İzmir Mazhar Zorlu Lisesi mezunları ve okulun gelişimi endüstride çok saygın bir konuma sahiptir. Japonya'nın desteğiyle başlayan, okulun eğitimi birçok ilgili kişinin dikkatini çekmiş ve denetim, okulun yükseltilmiş teknik yeteneklere sahip bir lise haline geldiğini açıkça göstermektedir.
İzmir Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2001 yılında "Anadolu Teknik Lisesi'nde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümlerinin Kurulması" projesi için pilot okul olarak seçilmiştir. Anadolu teknik liseleri dört yıllık teknik liselerdir ve 2000'lerin başlarında ülke genelinde 157 Anadolu teknik lisesi kurulmuş olmasına rağmen endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü bulunmamaktaydı. İzmir Mazhar Zorlu Lisesi, o dönemde plastik endüstrisinde geniş çapta faaliyet gösteren girişimci Mazhar Zorlu tarafından 1998 yılında bağışlanmıştır. İzmir lisesinde, özellikle imalat alanında endüstriyi geliştirmek amacıyla uzmanlaşmış insan kaynaklarını geliştirmek için ortaöğretim sağlanmaktadır. Aynı zamanda, endüstriyel otomasyon alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu okul, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki endüstriyel canlanmaya büyük katkı sağlamıştır, güneybatı Türkiye'de bir endüstri kenti olan İzmir'deki eğitim ortamını geliştirmiştir.

Otomasyon Teknolojisi Eğitim İşbirliğinin Tarihi ve Gelişimi

Bu devam eden işbirliğinin ana projesi olan "Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümlerinin Kurulması" projesinin uygulanması, 2001'den 2006'ya kadar uzanmaktadır. 2000'lerin başlarında Türkiye, dikkate değer bir endüstriyel gelişim dönemindeydi ve Türkiye'nin sanayi tarafından ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli orta düzey teknisyenlerin yetiştirilmesi, mesleki eğitim sistemi kurması ve bu alanlarda mühendisleri temin etmesi çok önemliydi. Bu nedenle, JICA, İzmir ve Konya’daki iki pilot lisede Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (IAT) Bölümü kurmak, eğitim müfredatı geliştirmek, öğrenme ve eğitim materyallerini hazırlamak ve öğretmenlerin teknik yeteneklerini artırmak için işbirliği projesi gerçekleştirdi..
Bu işbirliği ve olumlu sonuçları dikkate alındığında, Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılında İzmir'deki okulda bir Öğretmen Eğitim Merkezi (ÖEM) kurmaya ve ardından Türkiye'deki 20 diğer mesleki eğitim lisesinde yeni bir IAT bölümü kurmaya karar verdi. Sanayinin orta düzey teknisyenlerin eğitimi ve tedariki için talebi hala yüksekti ve Türk hükümeti ÖEM'de öğretmen yetiştirme uygulama sisteminin kurulmasını hızlandırmıştı. Bu koşullar altında, JICA, Türk hükümetinden gelen talep üzerine 2007-2010 yılları arasında "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünün Genişletilmesi Programı'nı Güçlendirme Projesi (SPREAD)" projesini uygulamaya karar verdi. JICA, eğitim planlarının geliştirilmesine ve eğitim kurslarının uygulanmasına ve değerlendirilmesine katılan insan kaynaklarının gelişimine destek verdi.
Bunların ardından, bu projelerin sonuçlarını daha da genişletmek amacıyla TİKA işbirliği ile 2012-2015 yılları arasında dokuz komşu ülkeye yönelik "Orta Asya/Orta Doğu Ülkeleri için Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (IAT) Genişletme Projesi" adlı eğitim programı uygulandı. Eğitimde, otomasyon teknolojisi ile ilgili eğitim müfredatı ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve eğitimin uygulanmasına katılan insan kaynaklarının geliştirilmesi sağlandı. Eğitim, İzmir Anadolu Teknik Lisesi'nde otomasyon teknik eğitimi ve mesleki eğitimin yeteneklerinin geliştirildiğini ve Türkiye'nin artık otomasyon eğitimi alanında diğer ülkelere katkıda bulunabilecek duruma geldiğini gösterdi.
Türk sanayi ve otomasyon teknolojisinin gelişimiyle birlikte, otomasyon teknolojisi desteği genişlemeye devam etti ve İzmir Teknik Lisesi, artık sadece Türkiye'deki öğretmenlere değil, bu alanda faaliyet gösteren komşu ülkelerden personellere de IAT eğitimi verebilecek noktaya gelmiştir. İzmir Lisesi'nin gelişimi, Türkiye'nin endüstriyel gelişiminin bir sembolüdür ve Türkiye'nin otomasyon teknolojisi ve mühendislerin eğitimi için eğitim ortamının yeni bir aşamaya girdiğini göstermektedir.

\SNSでシェア!/(現地語)

  • X (Twitter)
  • linkedIn
トピックス一覧(現地語)