Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Монгол дахь үйл ажиллагааны тойм

Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Товчлол:(ТХА)Техникийн хамтын ажиллагаа, (САТРЕПС)Шинжлэх ухаан технологийн хамтын ажиллагаа,(ИХЗ)Иений хөнгөлөлттэй зээл,(БТ)Буцалтгүй тусламж,(ЖДҮ)Японы жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гадаадад бизнесээ өргөжүүлэхийг дэмжих хамтын ажиллагаа,(ӨҮ)Өвсний үндэс техникийн хамтын ажиллагаа,(СС)Суурь судалгаа

1. Макро эдийн засгийн эрүүл үйл ажиллагаа ба засаглалыг бэхжүүлэх

Төрийн санхүүгийн удирдлагын чадавхийг сайжруулах

 • (ТХА) Монголын татварын албаны татвар хураалтын үйл ажиллагаа болон олон улсын татварын асуудлыг боловсронгуй болгох нь төслийн 2-р шат
 • (ИХЗ) Төсөв, нийгэм болон эдийн засгийн шинэчлэлийн хөгжлийн бодлогын зээлийн санхүүжилтийн төсөл
 • (БТ) Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр JDS

Эрчимтэй зах зээлийн эдийн засгийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэг

2. Хүрээлэн буй орчинтой зохицсон эдийн засгийн тэнцвэртэй өсөлтийг хангах

Аж үйлдвэрийг төрөлжүүлэх, бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг бэхжүүлэх

Өсөлтийг хангахуйц өндөр чанартай дэд бүтцийг байгуулах

Хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, аюулгүй хот болгон хөгжүүлэх

3. Хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох

Нийгмийн шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандартад хүргэх

 • (ТХА) Япон-Монголын сургалтын эмнэлгийн удирдлага болон тусламж үйлчилгээний менежментийг бүрдүүлэх төсөл
 • (ТХА) Анхан ба хоёр дахь шатлалын төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл (PDF/1.25MB)
 • (БТ) Япон-Монголын сургалтын эмнэлэг барьж байгуулах төсөл
 • (ӨҮ) Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх,хувь хүний өөрийгөө асрах чадварт чиглэсэн сувилахуйн албаны хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл
 • (ӨҮ) Уушги тоосжих болон Асбестийн шалтгаант уушги амьсгалын замын өвчлөлийг эрт илрүүлэх оношолгооны чадавхийг сайжруулах төсөл
 • (ӨҮ) Өсвөр үеийнхнийг эрүүл аж төрөх дадалд суралцуулах тогтвортой тогтолцоо байгуулах төсөл
 • (ӨҮ) Дархан-Уул аймаг дахь Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчлөлийн сэргийлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл
 • (ӨҮ) Хүүхдийн шүд хорхойтохоос урьдчилан сэргийлэх
 • (ӨҮ) Жирэмсний хяналтын чадавхийг сайжруулах болон эх барих тусламж үйлчилгээний ур чадварыг сайжруулах төсөл

Нийгмийн суурь үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог сайжруулах

Бусад

 • (СС) Монгол улсын Бизнесийн орчны суурь судалгаа

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency