ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар

Байршил

Хаяг

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

Хаяг ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар
Шангри-ла Төв, Шангри-Ла Оффис, 19 давхар, Сүхбаатар дүүрэг,1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж 19А, Улаанбаатар 14241
Утас 7505-8778

ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар

ЖАЙКА нь Ази, Африк, θмнөд Америк, Aвстрали, Oйрхи Дорнод, Зүүн Европийн 155 oрoнд техникийн хамтын ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. ЖАЙКА-ийн Moнгoл дахь Төлөөлөгчийн газар нь 53 дахь төлөөлгчийн газар бөгөөд 1997 oнд бaйгуулагдсан. Oдoo тус Төлөөлөгчийн газарт нийтдээ 27 ажилтан ажиллаж байна.

Төлөөлөгчийн газар нь тухайн орны газар нутагт байрлан ажилладгийн хувьд тухайн орны нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон, засгийн газар болон холбогдох байгууллагуудтай харилцан санал солилцсоны эцэст тодорхой хэрэгжүүлэх төслийн саналыг боловсруулах хэлбэрээр ажиллана.

Үүнээс гадна төслийн үр дүн болон ач холбогдлыг дээшлүүлэх үүднээс тухайн орны засгийн газар, бусад олон улсын байгууллагууд болон ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлийг баримталдаг болно.

ЖАЙКА Монголд - Үйл явдлын товчоон

1990 он 10 сар Анхны мэргэжилтэн томилогдов.
1991 он 3сар Далайн чанад дахь сайн дурын гишүүн (JOCV) ажиллуулах хэлэлцээр байгуулагдав.
1992 он 3сар JOCV-ийн зохицуулагч ажилтан томилогдов.
1992 он 4сар JOCV-ийн гишүүд томилогдож эхлэв. (2 гишүүн)
1997 он 1сар ЖАЙКА-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар нээгдэв.
1997 он 3сар Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий судалгааны баг томилогдон ажиллав. (Хамтын ажиллагааны голлох салбарыг тодорхойлов)
2000 он 11 сар Ахмад сайн дурын гишүүд томилогдов (3 гишүүн).
2002 он 1сар Монгол-Японы Хүний Нөөцийн төв нээгдэв.
2003 он 10 сар Японд ЖАЙКА нь Бие даасан төр захиргааны байгууллага болж өөрчлөгдөв.
2003 он 12 сар Техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр байгуулагдав.

Байршлын зураг

Photo

Холбогдох мэдээлэл