Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı Türkiye-Suriye depremlerine yanıt olarak Kahramanmaraş'ın kapsamlı yeniden inşa planı "Yenilikçi Yeniden Yapılanma"nın oluşturulmasına destek oldu

2024.03.05

Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı Türkiye-Suriye depremlerine yanıt olarak Kahramanmaraş'ın kapsamlı yeniden inşa planı "Yenilikçi Yeniden Yapılanma"nın oluşturulmasına destek oldu

Afetlere dirençlilikve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda acil bir ihtiyacı karşılamak amacıyla, JICA, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile "Yerel Belediyelerin Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi"ni formüle etmiştir.

6 Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından, projenin kapsamını depremden etkilenen bölgenin iyileştirme çalışmalarını ve yeniden yapılandırma planlamasını kapsayacak şekilde genişlettik. Ek kapsamların bir parçası olarak, gelecek afetlerle ilişkili potansiyel riskleri azaltmada önemli katkılarda bulunmak için iyileştirme ve yeniden yapılandırma sürecinin şehirplanlama boyutunu desteklemekararı aldık.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, bu destek için Kahramanmaraş model şehir olarak seçildi. O zamandan beri, JICA uzman ekibi, 3. BM Dünya Afet Risk Azaltma Konferansı'nda kabul edilen Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015-2030 kavramıyla uyumlu olarak "Yenilikçi Yeniden Yapılanma (YYY)"nın formülasyonu için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teknik destek sağlamaktadır.

Bugün, 28 Şubat'ta projenin ikinci Ortak Koordinasyon Komitesi'nde ilgili kuruluşlar; TBB ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan toplantı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin YYY planını paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Geleceğe bakarken, YYY PlanınınKahramanmaraş'ı gelecek on yıl boyunca yönlendirmesi hedeflenmektedir. Afete dayanıklı bir toplumun geliştirilmesi için Kahramanmaraş'ın YYY planını stratejik planlarına ve diğer mevcut planlara yansıtmasına ve önerilen projelerin sorunsuz uygulanması için izleme sistemi kurulmasına destek olmaya devam edeceğiz.

  • X (Twitter)
  • linkedIn