JICA Ichigaya Building
10-5 Ichigaya Honmuracho, Shinjuku-ku, Tokio 162-8433
Tel: 03-3269-2911 Fax: 03-3269-5044


4-25, Minami, Hondori 16-chome, Shiroishi-ku, Sapporo, Hokkaido 003-0026
Tel: 011-866-8333 Fax: 011-866-8382
Correo electrónico: jicahkic@jica.go.jp

1-2, Nishi 20-jo Minami 6-chome, Obihiro, Hokkaido 080-2470
Tel: 0155-35-1210 Fax: 0155-35-1250
Correo electrónico: jicaobic@jica.go.jp

20th floor, Sendai Daiichi Seimei Tower Bldg., 6-1 Ichiban-cho 4-chome, Aoba-ku, Sendai, Prefectura de Miyagi 980-0811
Tel: 022-223-5151 Fax: 022-227-3090
Correo electrónico: jicathic@jica.go.jp

3-6, Koyadai, Tsukuba, Prefectura de Ibaraki 305-0074
Tel: 029-838-1111 Fax: 029-838-1119
Correo electrónico: jicatbic@jica.go.jp

49-5, Nishihara 2-chome, Shibuya-ku, Tokio 151-0066
Tel: 03-3485-7051 Fax: 03-3485-7904
Correo electrónico: jicatic@jica.go.jp

3-1, Shinko 2-chome, Naka-ku, Yokohama, Prefectura de Kanagawa 231-0001
Tel: 045-663-3251 Fax: 045-663-3265
Correo electrónico: jicayic@jica.go.jp

4th Floor, Rifare (Office Tower) 1-5-2, Hon-machi, Kanazawa, Prefectura de Ishikawa, 920-0853
Tel: 076-233-5931 Fax: 076-233-5959
Correo electrónico: jicahric@jica.go.jp

60-7, Hiraike-cho, 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Prefectura de Aichi 453-0872
Tel: 052-533-0220 Fax: 052-564-3751
Correo electrónico: jicacbic@jica.go.jp

1-5-2 Wakinohama Kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Prefectura de Hyogo 651-0073
Tel: 078-261-0341 Fax: 078-261-0465
Correo electrónico: jicaksic@jica.go.jp

3-1, Kagamiyama 3-chome, Higashi Hiroshima, Prefectura de Hiroshima 739-0046
Tel: 082-421-6300 Fax: 082-420-8082
Correo electrónico: jicacic@jica.go.jp

First Floor, Kagawa Sanyu Bldg., 3 Kajiya-machi, Takamatsu, Prefectura de Kagawa 760-0028
Tel: 087-821-8824 Fax: 087-822-8870
Correo electrónico: jicaskic@jica.go.jp

2-1, Hirano 2-chome, Yahata Higashi-ku, Kitakyushu, Prefectura de Fukuoka 805-8505
Tel: 093-671-6311 Fax: 093-671-0979
Correo electrónico: jicakic@jica.go.jp

1143-1, Aza Maeda, Urasoe, Prefectura de Okinawa 901-2552
Tel: 098-876-6000 Fax: 098-876-6014
Correo electrónico: jicaoic@jica.go.jp

4-2, Aza Nagasaka, Nagata, Nihonmatsu, Prefectura de Fukushima 964-8558
Tel: 0243-24-3200 Fax: 0243-24-3214
Correo electrónico: jicanjv@jica.go.jp

15, Akaho, Komagane, Prefectura de Nagano 399-4117
Tel: 0265-82-6151 Fax: 0265-82-5336
Correo electrónico: kjvtpr@jica.go.jp