Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hoạt động tại Việt Nam

Thông tin chung

Danh sách các dự án đang thực hiện

(TCP: Dự án Hợp tác Kỹ thuật, L: Dự án Hợp tác vốn vay ODA, GA: Dự án Viện trợ không hoàn lại, DS: Dự án nghiên cứu phát triển, GC: Chương trình Đối tác phát triển, O: Khác)

Giáo dục

Y tế

Quản trị nhà nước - Cải cách Pháp luật

Giao thông vận tải

Tài nguyên- Năng lượng

Phát triển đô thị - vùng

 • (TCP) Dự án thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam
 • (TCP) Dự án tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng" (Dự án SMTC)

Kinh tế thị trường - Cải cách tài chính- Đầu tư

Phát triển lĩnh vực tư nhân

Phát triển nông nghiệp- Nông thôn

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu - Thiên tai

Giới và Phát triển

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency