Văn phòng JICA Việt Nam

Quá trình Phát triển của JICA tại Việt Nam

Photo

Văn phòng JICA Việt Nam ở tầng 11 Tòa nhà CornerStone

Vị trí

Địa chỉ

Văn phòng JICA Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24)-38315005, 38315006, 38315007, 38315008
Fax: (84-24)-38315009

URL: http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

Photo

Văn phòng JICA VN – CN tại tp. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Saigon Riverside Office Center Tầng 9, 2A-4A Tôn Đức Thắng , Q.1, tp.HCM, Việt Nam

Tel : (84-28)-38274942
Fax : (84-28)-38274943

Photo

NGO-JICA Japan Desk

Các thông tin liên quan