Việt Nam

/vietnamese/overseas/vietnam/__icsFiles/afieldfile/2023/04/14/Vietnam.jpg

Việt Nam

Viet Nam

Sau Tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước vào tháng 3 năm 2014, mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Kì vọng của Việt Nam đối với viện trợ song phương từ Nhật Bản, quốc gia tài trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam, cũng ngày một gia tăng. Theo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2011-2020, Việt Nam ưu tiên phát triển các lĩnh vực trọng tâm như hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại. Để Việt Nam có thể thực hiện được chiến lược đã đề ra hướng đến mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, JICA hiện đang thực hiện hợp tác với các nhà sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương, các tổ chức phi Chính phủ v.v của Nhật Bản nhằm hỗ trợ một cách toàn diện cho Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng một xã hội công bằng thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị nhà nước.

Tài liệu