Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hoạt động tại Việt Nam

Chương trình Phái cử Tình nguyện viên

Chương trình Tình nguyện viên cao cấp (SV)

Tình nguyện viên cao cấp (SV) là những tình nguyện viên người Nhật có độ tuổi từ 40-69. Họ là những người có động lực đóng góp cho xã hội trên tinh thần tự nguyện và có những kiến thức thực tế, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc phong phú ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục tiêu của Chương trình Tình nguyện viên cao cấp là nhằm hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại các quốc gia đang phát triển.

Tại Việt Nam, bốn Tình nguyện viên cao cấp đầu tiên đã được cử sang công tác tại Hà Nội vào năm 2001. Tình nguyện viên cao cấp tại Việt Nam chủ yếu triển khai hoạt động trong các lĩnh vực như: Quản lý Sản xuất, Quản lý Chất lượng, Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Nhà máy, Tiếp thị...

Từ năm 2007, nhiều Tình nguyện viên Cấp cao ngắn hạn cũng đã được cử sang công tác tại Việt Nam.

Kết quả phái cử Tình nguyện viên cao cấp sang Việt Nam (Tính đến 11/5/2021)

 • Số lượng SV được cử đến Việt Nam: 194 (Nam: 162, Nữ: 32)
 • Số lượng SV đang công tác tại Việt Nam: 0

Photo

Photo


Chương trình Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV)

Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản (JOCV) là những Tình nguyện viên Nhật Bản trẻ tuổi. Họ sẽ sinh sống và làm việc tại các quốc gia đang phát triển trong thời gian 2 năm. Mục tiêu của Chương trình phái cử JOCV là nhằm tạo điều kiện để các JOCV đóng góp kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình cho quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia đang phát triển và để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và các quốc gia đó.

Tại Việt Nam, Tính đến tháng 5/2021, đã có hơn 470 JOCV đã được giao nhiệm vụ đến làm việc ở nhiều thành phố và tỉnh thành trên toàn quốc. Các JOCV này làm việc ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau như: Giảng dạy tiếng Nhật, Y tế, Thể thao, Phát triển nông thôn, Giáo dục và dịch vụ thông tin, Du lịch, Trồng rừng v.v., góp phần cho sự phát triển xã hội và nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Kết quả phái cử JOCV sang Việt Nam (Tính đến 11/5/2021)

 • Số lượng JOCV được cử đến Việt Nam: 473 (Nam: 159, Nữ: 314)
 • Số lượng JOCV đang công tác tại Việt Nam: 2 (Nam: 2, Nữ: 0)

Photo

Photo


SƠ ĐỒ PHÂN BỐ TÌNH NGUYỆN VIÊN
Nước CHXHCN Việt Nam

(Ngày 1 tháng 10 năm 2021) (Tiếng Anh)

Photo


PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency