Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hoạt động tại Việt Nam

Giới thiệu về Chương trình Đối tác Phát triển của JICA

1. Giới thiệu chung:

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA, chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở, là chương trình thực hiện với mục đích hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ (NGO), trường đại học, chính quyền địa phương, các tổ chức pháp nhân công… của Nhật Bản (sau đây gọi tắt là "các tổ chức Nhật Bản") thực hiện nguyện vọng tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương tại các nước đang phát triển.

Cụ thể, JICA sẽ tiến hành xét duyệt các đề xuất dự án của các tổ chức này, và đối với những dự án được lựa chọn, JICA sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng thực hiện dự án dựa trên kế hoạch hoạt động được phê duyệt.

Hiện nay, Chương trình này đang được triển khai trong các lĩnh vực trực tiếp góp phần cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương tại 91 quốc gia (tính đến tháng 4/2018) mà JICA có đặt Văn phòng nước ngoài.

Các dự án thực hiện trong khuôn khổ Chương trình này phải đảm bảo đủ ba (3) điều kiện dưới đây:

 1. Là dự án hợp tác kỹ thuật thông qua con người;
 2. Là dự án có nội dung tác động trực tiếp tới cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân tại các nước đang phát triển;
 3. Dự án phải do tổ chức Nhật Bản triển khai và là cơ hội tốt để người dân Nhật Bản trực tiếp tham gia và tăng cường hiểu biết về các hoạt động hợp tác quốc tế

Phụ thuộc vào nội dung hoạt động và số năm kinh nghiệm hoạt động trong và ngoài nước của các tổ chức Nhật Bản, mà kinh phí được cấp cho một dự án cũng khác nhau trong khoảng từ 10 triệu yên tới 100 triệu yên, trong khoảng thời gian thực hiện tối đa tới 5 năm.

Tại Việt Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình này vào năm 2002 cho tới tháng 4/2018, JICA đã và đang thực hiện 123 dự án trong nhiều lĩnh vực như: cải thiện hệ thống cấp và thoát nước, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng, phát triển nông nghiệp nông thôn, chăm sóc y tế, quản lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ, v.v.

2. Danh sách các dự án đang thực hiện

Photo


Photo

Photo


Photo

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency