Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Hoạt động tại Việt Nam

Giới thiệu về Chương trình Đối tác Phát triển của JICA

1. Giới thiệu chung:

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA (chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở) là chương trình thực hiện với mục đích hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức xã hội dân sự (CSO), trường đại học, chính quyền địa phương, các tổ chức pháp nhân công… của Nhật Bản (hay còn gọi tắt là "các tổ chức Nhật Bản") thực hiện nguyện vọng được triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương tại các nước đang phát triển.

Cụ thể, JICA sẽ xét duyệt đề xuất dự án của các tổ chức này, và đối với những dự án được lựa chọn, JICA sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng thực hiện dự án dựa trên kế hoạch hoạt động đã phê duyệt.

Hiện nay, Chương trình này đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực giúp cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương tại khoảng 90 quốc gia trên toàn thế giới.

Các dự án thực hiện trong khuôn khổ Chương trình này phải đảm bảo đủ ba (3) điều kiện dưới đây:

 1. Là dự án hợp tác kỹ thuật thông qua con người do các tổ chức Nhật Bản chủ động thực hiện;
 2. Là dự án có nội dung góp phần cải thiện cuộc sống và sinh kế của người dân tại các nước đang phát triển;
 3. Là cơ hội tốt để người dân Nhật Bản trực tiếp tham gia và tăng cường hiểu biết về các hoạt động hợp tác quốc tế.

Căn cứ vào nội dung dự án và số năm kinh nghiệm hoạt động trong và ngoài nước của tổ chức Nhật Bản, kinh phí được cấp cho một dự án sẽ khác nhau trong khoảng từ 10 triệu yên tới 100 triệu yên, với thời gian thực hiện tối đa tới 5 năm.

Tại Việt Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình này vào năm 2002 cho tới tháng 4 năm 2020, JICA đã và đang thực hiện 143 dự án trong nhiều lĩnh vực như: cải thiện hệ thống cấp và thoát nước, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng, phát triển nông nghiệp nông thôn, chăm sóc y tế, quản lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ, v.v.

2. Danh sách các dự án đang thực hiện

PhotoPhoto

Photo


Photo

Photo


Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency