Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Sứ mệnh

JICA
Tầm nhìn, Sứ mệnh và Chiến lược

Đánh dấu sự khởi đầu của một tổ chức được tái cơ cấu, JICA đã công bố Tầm nhìn toàn diện của mình. Cùng với Tầm nhìn này, JICA đã đưa ra bốn Sứ mệnh cần đạt được thông qua bốn Chiến lược chính. JICA cũng công bố các Nguyên tắc hướng dẫn nhằm góp phần thực hiện các Chiến lược.

Tầm nhìn
Phát triển toàn diện và năng động

"Phát triển toàn diện" thể hiện một cách tiếp cận hướng tới sự phát triển, trong đó khuyến khích tất cả mọi người nhìn nhận ra các vấn đề về phát triển mà họ đang phải đối mặt, tham gia giải quyết các vấn đề và tận hưởng những thành quả ngọt ngào từ những nỗ lực đó. Vai trò của JICA là hỗ trợ hiệu quả cho quá trình này.

"Phát triển năng động" đề cập đến việc tạo ra các chu kỳ tích cực của sự tăng trưởng kinh tế trung, dài hạn và giảm nghèo trong một môi trường không ngừng thay đổi của các quốc gia đang phát triển, nơi có nhiều vấn đề cùng phát sinh và liên quan tới nhau. JICA sẽ hỗ trợ đạt mục tiêu này một cách hiệu quả và sáng tạo, có tính tới sự thay đổi nhanh chóng và hành động dựa trên tầm nhìn dài hạn mà thực tế yêu cầu.

Sứ mệnh 1
Giải quyết vấn đề toàn cầu

Quá trình toàn cầu hóa đem lại những tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế và mang đến cho con người nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng có mặt tiêu cực với những tác động như sự phân bố của cải không đồng đều và các vấn đề xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, bệnh truyền nhiễm, khủng bố và khủng hoảng kinh tế trên diện rộng. Những ảnh hưởng này đặt ra mối đe dọa đối với sự ổn định và thịnh vượng của Nhật Bản - một quốc gia phụ thuộc vào các nguồn lực trên toàn thế giới - và phần còn lại của cộng đồng quốc tế. Mối đe dọa đó còn khốc liệt hơn đối với các quốc gia đang phát triển. Vận dụng triệt để những kinh nghiệm và kỹ thuật của Nhật Bản, JICA phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giải quyết một cách toàn diện các vấn đề liên quan đến toàn cầu hóa mà các quốc gia đang phát triển gặp phải.

Sứ mệnh 2
Giảm nghèo đói thông qua sự tăng trưởng bình đẳng

Người nghèo ở các quốc gia đang phát triển đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, xung đột và thảm họa tự nhiên và thường xuyên đối mặt với nguy cơ trở nên nghèo đói hơn. Hơn nữa, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cũng là một yếu tố làm mất ổn định xã hội. Giúp đỡ người dân thoát nghèo và hướng tới cuộc sống mạnh khỏe, văn minh là nhiệm vụ sống còn không chỉ cho sự tăng trưởng của các quốc gia đang phát triển mà còn cho sự ổn định của cộng đồng quốc tế. Để giảm nghèo, phải tạo ra nhiều cơ hội việc làm thông qua sự tăng trưởng bình đẳng và quan tâm thích đáng tới những đối tượng nghèo khổ của xã hội và cần đẩy mạnh các dịch vụ công như giáo dục và y tế. JICA tích cực hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, cải thiện chính sách và thể chế, và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế. Các tiếp cận này sẽ theo đuổi mục tiêu giảm nghèo bền vững thông qua sự tăng trưởng bình đẳng.

Sứ mệnh 3
Tăng cường năng lực quản trị Nhà nước

Năng lực quản trị của một Nhà nước đề cập đến tình trạng của Nhà nước đó, với tư cách là một xã hội mà có thể sử dụng các nguồn lực sẵn có, chỉ đạo, phân bổ và quản lý chúng một cách hiệu quả, theo các phương thức phản ánh được nguyện vọng của người dân. Năng cao năng lực quản trị có tầm quan trọng sống còn đối với sự tăng trưởng kinh tế bền vững của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, các nước này thường có các hệ thống luật pháp, tòa án và các cơ quan hành chính kém phát triển. Điều này gây cản trở cho các nỗ lực giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế. JICA hỗ trợ cải thiện các hệ thống cơ bản mà một Nhà nước cần, cũng như các hệ thống nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ công dựa trên nhu cầu của người dân, và nhằm phát triển các thể chế và nguồn nhân lực cần thiết để quản lý tốt các hệ thống đó.

Sứ mệnh 4
Đạt được an ninh con người

Toàn cầu hóa làm gia tăng các hiểm họa xuyên quốc gia và đặt người dân ở các nước đang phát triển trước các xung đột nội bộ, thảm họa tự nhiên, nghèo đói và các mối đe dọa con người khác. Khái niệm an ninh con người lấy cá nhân làm trọng tâm, nỗ lực bảo vệ họ khỏi sự lo sợ và thiếu thốn: lo sợ những điều như xung đột, khủng bố, thảm họa, tàn phá môi trường và các bệnh lây nhiễm cũng như sự thiếu thốn dưới dạng nghèo khó, thiếu các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng. Thông qua việc nâng cao năng lực của người dân trong việc tự tự giải quyết những vấn đề đó, cách tiếp cận này nhằm xây dựng các xã hội trong đó con người có thể sống với chân giá trị. Để bảo vệ các thành viên yếu nhất của xã hội khỏi những mối đe dọa đó, JICA hỗ trợ các nỗ lực nhằm nâng cao năng lực xã hội và thể chế và nâng cao năng lực của người dân trong việc tự đối phó với các mối đe dọa.

Chiến lược 1
Hỗ trợ hợp nhất

JICA tiến hành quản lý hợp nhất cả ba phương thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật, Hợp tác vốn vay và Viện trợ không hoàn lại, để đưa ra hỗ trợ toàn diện thông qua sự kết hợp mang tính hữu cơ của các yếu tố như cải thiện chính sách và thể chế ở các quốc gia đang phát triển; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực; và cải thiện cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng các cách tiếp cận khác nhau và tận dụng quy mô hoạt động được nhân rộng nhằm giải quyết các vấn đề vượt qua biên giới và ảnh hưởng đến toàn bộ các khu vực hay có tác động tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua sự hỗ trợ hợp nhất này, JICA sẽ theo đuổi hợp tác quốc tế với sự tác động phát triển lớn hơn cả về mặt chất lượng và quy mô.

Chiến lược 2
Hỗ trợ liên tục

JICA đem đến nhiều hình thức viện trợ nhằm hỗ trợ liên tục tất cả các lĩnh vực, từ ngăn chặn xung đột vũ trang và thảm họa tự nhiên đến viện trợ khẩn cấp sau mỗi cuộc xung đột hoặc thảm họa tự nhiên, hỗ trợ phục hồi nhanh, và hỗ trợ phát triển trung, dài hạn. Đối tượng hỗ trợ là các quốc gia đang phát triển ở các giai đoạn phát triển khác nhau, từ quốc gia kém phát triển nhất - nơi hầu hết dân số sống trong cảnh nghèo đói, tới các quốc gia có thu nhập trung bình là những quốc gia đang trên đà phát triển nhưng vẫn đang đối mặt với những vấn đề về khoảng cách phát triển giàu nghèo trong xã hội. JICA hỗ trợ theo cách thức phù hợp nhất với mức độ phát triển ở mỗi quốc gia nhận viện trợ, trên quan điểm hỗ trợ liên tục dựa trên tầm nhìn dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chiến lược 3
Thúc đẩy các mối quan hệ đối tác

JICA hướng tới mục tiêu trở thành một đối tác tốt cho các quốc gia đang phát triển, nắm bắt chính xác những nhu cầu đang thay đổi của họ thông qua tập trung vào từng lĩnh vực ưu tiên cũng như thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả những nỗ lực tự thân của họ thông qua tập trung vào kết quả. Chúng tôi cũng thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác Công - Tư, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực của các chính quyền địa phương, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị khác của Nhật Bản. Hơn nữa, để hoàn thành trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một trong những tổ chức tài trợ lớn nhất thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm, chúng tôi tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế và các tổ chức tài trợ khác, tạo ra khuôn khổ hỗ trợ phát triển rộng lớn trong cộng đồng toàn cầu và trong bối cảnh số lượng thành phần tham gia lĩnh vực hợp tác quốc tế ngày càng gia tăng và các hình thức viện trợ ngày càng đa dạng cho các nước đang phát triển.

Chiến lược 4
Tăng cường nghiên cứu và chia sẻ tri thức

Đối diện với quá trình toàn cầu hóa và sự gia tăng của các thành phần mới tham gia hợp tác quốc tế, xu hướng toàn cầu trong những vấn đề ảnh hưởng đến các nước đang phát triển đang trải qua sự thay đổi sâu rộng. Thông qua việc thành lập Viện Nghiên cứu JICA, JICA vận dụng những kiến thức đã đạt được của mình trong quá trình hoạt động, phát triển mạng lưới rộng lớn các học giả đến từ Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới để tạo ra giá trị tri thức mới trong lĩnh vực hợp tác phát triển quốc tế, không chỉ cho Nhật Bản mà cho toàn thế giới. Đóng vai trò dẫn đầu trong việc định hướng các xu hướng phát triển mới nhất, chúng tôi đẩy mạnh nghiên cứu và năng lực chia sẻ tri thức. Chúng tôi cũng tích cực thực hiện các cuộc khảo sát và nghiên cứu dựa trên các dự án hỗ trợ thực tế, tập trung vào những chủ đề chính dựa trên bối cảnh khu vực và các vấn đề.

Các nguyên tắc Định hướng Hoạt động

1. Đạt được sự hiệp lực của việc hợp nhất

Bằng việc kết hợp uyển chuyển các phương thức viện trợ đa dạng, chúng tôi tận dụng những thế mạnh của việc hợp nhất bằng cách đẩy nhanh quá trình hợp tác viện trợ, mở rộng quy mô các dự án thí điểm và dự án mẫu và nhân rộng các dự án này tại các cộng đồng và khu vực khác.

2. Giải quyết linh hoạt các vấn đề phức tạp, khó khăn bằng cách tiếp cận hiện trường

Bằng cách nắm bắt chính xác các nhu cầu phát triển dựa trên thực tế và thiết kế các hoạt động tập trung vào hiện trường, chúng tôi sẽ giải quyết linh hoạt các vấn đề phát triển phức tạp, khó khăn và đan xen với nhau.

3. Nâng cao năng lực chuyên môn để đưa ra các giải pháp chuyên nghiệp

Là một tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, chúng tôi thực hiện những công việc mang tính cạnh tranh quốc tế, vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức đã đạt được của mình trong quá trình hoạt động và tận dụng năng lực chia sẻ kiến thức chuyên môn để giải quyết nhanh chóng và chính xác nhiều vấn đề phát triển khác nhau.

4. Hoạt động hiệu quả và minh bạch

Bằng việc quản lý và đánh giá hoạt động của mình một cách hiệu quả và minh bạch, chúng tôi luôn giữ vững cam kết đổi mới và sắp xếp hợp lý cơ cấu tổ chức của mình nhằm duy trì tinh thần trách nhiệm cao.

Photo

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency