Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Thông tin và Sự kiện

2021

29 tháng 10 năm 2021 Bài phát biểu của Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam : Báo cáo hoạt động của Văn phòng JICA Việt Nam trong tài khóa 2021 (PDF/259KB)
21 tháng 10 năm 2021 Thành tích nổi bật trong nửa đầu tài khóa 2021 và nỗ lực hoàn thành mục tiêu trong nửa cuối tài khóa 2021 (PDF/271KB)
14 tháng 6 năm 2021 Tổng kết năm tài khóa 2020 (Tiếng Việt) (PDF/92.8KB)
14 tháng 6 năm 2021 THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG TÀI KHÓA 2020& NỖ LỰC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TRONG NỬA ĐẦU TÀI KHÓA 2021 (Tiếng Việt) (PDF/238KB)
14 tháng 6 năm 2021 TỔNG QUAN DỰ ÁN VỐN VAY ODA (Tiếng Việt) (PDF/98.9KB)
5 tháng 3 năm 2021 ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VỚI COVID-19 VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ (KHUYẾN NGHỊ CỦA NEU - JICA) (Tiếng Việt) (PDF/2.34MB)
5 tháng 3 năm 2021 ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VỚI COVID-19 VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ (BÁO CÁO CỦA NEU - JICA) (Tiếng Việt) (PDF/3.48MB)

2020

6 tháng 10 năm 2020 Thành tích nổi bật trong nửa đầu tài khóa 2020 và nỗ lực hoàn thành mục tiêu của cả tài khóa (PDF/217KB)
6 tháng 10 năm 2020 Thông điệp của trưởng đại diện JICA Việt Nam (PDF/83.3KB)
1 tháng 6 năm 2020 Thành tích hợp tác nổi bật trong Tài khoá 2019 & nỗ lực hoàn thành mục tiêu nửa đầu tài khoá 2020 (PDF/302KB)

2019

17 tháng 10 năm 2019 Thành tích hợp tác nổi bật trong nửa đầu Tài khoá 2019 & nỗ lực hoàn thành mục tiêu của cả tài khoá (PDF/1.07MB)
7 tháng 5 năm 2019 Kết quả hợp tác trong tài khóa 2018 và hoạt động chính trong tài khóa 2019 (PDF/874KB)

2018

14 tháng 12 năm 2018 Festival Nhật Bản – Việt Nam lần thứ 6 (JVF) Hội thảo Nông nghiệp: Hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (PDF/151KB)
17 tháng 10 năm 2018 Thành tích nổi bật trong nửa đầu tài khóa 2018 & nỗ lực hoàn thành mục tiêu nửa cuối tài khóa 2018 (PDF/375KB)
10 tháng 5 năm 2018 Họp báo thường niên- Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam" (PDF/414KB)

2017

15 tháng 12 năm 2017 Festival Nhật Bản – Việt Nam lần thứ 5 (JVF) Hội thảo Nông nghiệp Hướng tới thúc đẩy đầu tư tư nhân để xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm ~Nỗ lực của JICA trong Đối thoại Hợp tác Nông nghiệp Nhật Bản - Việt Nam~ (PDF/438KB)
22 tháng 8 năm 2017 Thông báo về việc thành lập Ban tổ chức sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/131KB)
19 tháng 1 năm 2017 Giấy mời tham dự Hội thảo về xử lý nước thải ~ Đề xuất về phương thức xử lý nước thải mới và những nỗ lực hướng tới sự cải thiện môi trường nước tại Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/282KB)

2016

24 tháng 10 năm 2016 Hướng dẫn về Hội thảo "Kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam- Định hướng tương lai gần" (Tiếng Việt) (PDF/360KB)
30 tháng 7 năm 2016 Truyện tranh về phòng chống mua bán người
19 tháng 4 năm 2016 33 cựu học viên tham dự khóa đào tạo lãnh đạo của JICA đã được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Tiếng Việt) (PDF/286KB)
19 tháng 4 năm 2016 33 cựu học viên tham dự khóa đào tạo lãnh đạo của JICA đã được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Tiếng Anh) (PDF/40.6KB)

2015

24 tháng 9 năm 2015 Tháng 8 năm 2015 Ảnh hưởng của TPP và AEC đối với nền kinh tế Việt Nam (Tiếng Anh)
3 tháng 8 năm 2015 Nhà thầu Việt Nam có thể tham gia các dự án ODA Nhật Bản (Báo Đầu tư) (PDF/156KB)
23 tháng 7 năm 2015 ODA và quyền lựa chọn (Thời báo Ngân hàng)
16 tháng 7 năm 2015 Đã đến lúc phải quan tâm đến hiệu quả của đầu tư phát triển (Báo Tin Tức) (PDF/378KB)
2 tháng 7 năm 2015 Time to get serious about efficient investment (Báo Vietnam News)
16 tháng 6 năm 2015 Có phải Trung Quốc cho vay nên phải mua tàu của Trung Quốc? (Báo Kinh tế Sài Gòn)
31 tháng 5 năm 2015 Danh sách các công ty Việt Nam trúng thầu dự án vốn vay ODA Nhật Bản (2010-T5/2015) (PDF/20.0KB)
1 tháng 4 năm 2015 Họp báo thường niên – Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam (PDF/198KB)

2014

9 tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO “ĐIỀU TRA VỀ NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆT NAM”
6 tháng 3 năm 2014 Họp báo thường niên – Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam (PDF/638KB)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency