Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл

   日本語
 • English

photo

Country
Mongolia

Term of Cooperation
Feb. 3, 2021 to Jan. 31, 2025

Subject
Social Security

Агуулга

Шинэ бичлэг

2023-08-23 Төслийн талаарх мэдээлэл шинэчлэгдлээ
2023-07-05 Төслийн талаарх мэдээлэл шинэчлэгдлээ
2023-05-26 Төслийн сонин шинэчлэгдлээ
2023-04-27 Төслийн талаарх мэдээлэл шинэчлэгдлээ
2023-04-25 Төслийн сонин шинэчлэгдлээ
2023-04-04 Төслийн сонин шинэчлэгдлээ
2023-03-27 Төслийн талаарх мэдээлэл шинэчлэгдлээ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency