Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Bền vững (SNRM)

   日本語
 • English

photo

Country
Viet Nam

Term of Cooperation
Aug. 17, 2015 to Jan 31, 2021

Subject
Natural Environment Conservation

Nội dung

Tin mới

2021-02-10 Tài liệu cập nhật
2020-08-25 Tài liệu cập nhật
2020-08-19 Tài liệu cập nhật
2020-08-18 Tài liệu cập nhật
2020-07-28 Tài liệu cập nhật

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency