Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Монгол дахь үйл ажиллагааны тойм

Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжиж дууссан төсөл хөтөлбөрүүд

Монгол улсад хэрэгжүүлж дууссан төсөл хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

ЖАЙКА-ийн Сайн дурын гишүүд

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency