Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Техник хамтын ажиллагааны төсөл (ТХА)
Хөгжлийн судалгааны техникийн хамтын ажиллагаа (ХСТХА)
Буцалтгүй тусламж (БТ)
Хөнгөлөлттэй зээл (ХЗ)
Дотоодын сургалт (ДС)
Япон дахь сэдэвчилсэн сургалт (СС)
ЖАЙКА Өвсний үндэс техникийн хамтын ажиллагаа (ӨҮ)

Боловсрол

Усны нөөц болон гамшгийн менежмент

Засаглал

Тээвэр

Эдийн засгийн бодлого

Хувийн хэвшлийн хөгжил

Хөдөө аж ахуй/Орон нутгийн хөгжил

Байгаль хамгаалал

Байгаль орчин

Хот/Орон нутгийн хөгжил

Иргэдийн оролцоо

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency