Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-08-13

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

Photoนายแพทย์ชาญวิทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข และคุณเอะโนะโมโตะจากโครงการไจก้า

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการครั้งที่ 2 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยตัวแทนจากฝ่ายญี่ปุ่นที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณอิชิกาว่า เลขานุการสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณอิเกดะ ผู้อำนวยการไจก้าประจำประเทศไทย และทีมผู้เชี่ยวชาญจากไจก้า ทางฝ่ายไทยมีตัวแทนเข้าร่วมประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และตัวแทนจากพื้นที่นำร่องทั้ง 6 จังหวัดที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ระหว่างการประชุมได้มีการรายงานและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานในระยะสั้น ซึ่งรวมไปถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเรื่องการวางแผนการจัดงานสัมมนาด้านนโยบายที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม อีกด้วย ในช่วงท้ายของการประชุมตัวแทนจากแต่ละพื้นที่ได้มีการรายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการตามรูปแบบบริการต้นแบบในแต่ละพื้นที่ (บริหารให้ความช่วยเหลือที่บ้าน และบริการ ณ ศูนย์บริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ) โดยทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเห็นชอบร่วมกันที่จะเดินหน้าดำเนินงานตามความร่วมมือเพื่อการพัฒนารูปแบบบริการต้นแบบต่อไป

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency