Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2013-12-02

ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุให้พื้นที่โครงการในจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 คุณฮาเซกาว่า ซึ่งเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการจัดการการดูแล ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดไซตามะ 3 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี โดยได้แนะนำและอธิบายวิธีการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น จากนั้นได้มีการส่งมอบและบริจาคสิ่งของให้กับทางศูนย์ฯ อาทิเช่น แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ ไม้เท้าชนิดน้ำหนักเบาสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อุปกรณ์เก็บปัสสาวะชนิดป้องกันการซึม ฯลฯ เราหวังว่าอุปกรณ์จากญี่ปุ่นเหล่านี้จะสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วย

Photoสาธิตและอธิบายวิธีการใช้แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Photoทีมฮาเซกาว่าและตัวแทนจากเทศบาลตำบลบางสีทอง

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency