Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2014-01-15

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการ LTOP

ภาพรวม

จากการที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ได้ร่วมกับรัฐบาลไทย จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน (โครงการ LTOP) ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2556 เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตามข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมจากพื้นที่นำร่อง รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โครงการ LTOP กำลังจะเริ่มให้บริการตามรูปแบบบริการต้นแบบ "การดูแลระยะยาว" ในพื้นที่นำร่อง ทั้ง 6 แห่ง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา เชียงราย ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี) ดังนั้น จึงต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำโครงการและเป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและหลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดสัญชาติ
 2. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ LTOP
 3. ผู้เข้าร่วม 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้มากที่สุด 3 ชิ้นงาน
 4. หมดเขตรับผลงาน วันที่10 กุมภาพันธ์ 2557
 5. ส่งผลงานเข้ามาที่ ltopprojectinfo@gmail.com โดยใส่หัวข้อ"Logo Contest" พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ข้อมูลที่สะดวกในการติดต่อกลับ และคำอธิบายผลงานมาในอีเมล์ดังกล่าวด้วย
 6. ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ LTOP *ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมส่งผลงานจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกวดเท่านั้น

*เนื่องจากโครงการ LTOP ดำเนินงานร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนของพื้นที่นำร่อง 6 แห่ง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครราชสีมา เชียงราย ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี) ดังนั้น จึงสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ของทั้ง 6 พื้นที่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบควรมีความสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ LTOP โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jica.go.jp/project/thai/thailand/015/index.html
 2. ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องมีคำว่า LTOP อยู่ด้วย
 3. ส่งผลงานมาในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ เท่านั้น (ใช้นามสกุลไฟล์ jpeg, gif, png, pdf หรือ ai ขนาดไม่เกิน 3 เมกะไบต์)

การคัดเลือกผลงาน

 1. คณะทำงานโครงการ LTOP จะคัดเลือกผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 2. เกณฑ์การตัดสิน
  • ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบควรแสดงและสื่อถึงโครงการ LTOP เช่น ภาพที่สื่อถึงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง เป็นต้น
  • ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ LTOP เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อแจ็คเก็ต กระเป๋า เป็นต้น
  • ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องไม่คล้ายคลึงหรือลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์โครงการอื่น
 3. การประกาศผลรางวัลชนะเลิศจะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

รางวัลในการประกวด

ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของรางวัลอื่นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการ LTOP อาคาร 7 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-591-8611
อีเมล์ ltopprojectinfo@gmail.com

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency