Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

Project News

2014-02-12

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกให้แก่โครงการในพื้นที่โคราช

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ญี่ปุ่นในประเทศไทยพร้อมบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุและฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกแก่ผู้สูงอายุไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจอหอ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 7 ท่าน ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกและศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย

ขณะนี้โครงการ LTOP เปิดโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะรวบรวมความรู้และความร่วมมือจากบริษัทต่างๆเหล่านี้มาใช้ดำเนินงานโตรงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Photoผู้เข้าร่วมงานเลือกดูผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุจากญี่ปุ่น

Photoฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์แบบชักโครก

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency