Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-04-22

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาสาสมัครและทีมงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโครงการ LTOP ณ โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล พยาบาล และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยมี นายธนพล รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางฮอม ได้เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

ระหว่างการประชุม พยาบาลและผู้จัดการการดูแล ได้อธิบายถึงการกรอกรายละเอียดเพื่อบันทึกข้อมูลสภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งทีมงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกรายละเอียดต่างๆ จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จากอาสาสมัครดูแล และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดการประชุม

นอกจากนั้น คุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลระยะยาวในพื้นที่ของโครงการ อาทิเช่น ภาพรวมของโครงการ LTOP ความคาดหวังของโครงการ LTOP และ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการดูแลต่อพื้นที่นำร่องในโครงการ

Photoภาพถ่ายร่วมกัน

Photoคุณเอะโนะโมโตะนำเสนอข้อมูลของโครงการ

Photoการอภิปรายกลุ่ม

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency