Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-04-29

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2557

วันที่ 29 เมษายน 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานฝ่ายไทย อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางฝ่ายญี่ปุ่นนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานทูตญี่ปุ่น และสำนักงานไจก้าประเทศไทย

นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุม ได้กล่าวย้ำว่า รูปแบบการให้บริการระยะยาวโครงการ LTOP นั้น จะสามารถเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใหล้นี้ จากนั้น คุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP ได้นำเสนอรายงานความคืบหน้า พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ

สรุปรายงานการประชุม ดังนี้

1. รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ผ่านมา (สิงหาคม 2556 ถึง เมษายน 2557)

กิจกรรมด้านรูปแบบการให้บริการ

การประชุมเพื่อเริ่มต้นรูปแบบการให้บริการของพื้นที่ส่วนกลาง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการการดูแล และการส่งผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นด้านรูปแบบการบริการและการจัดเก็บข้อมูล การทำวิจัย เป็นต้น

กิจกรรมด้านข้อแนะนำในด้านนโยบาย

ในการประชุมหารือกลุ่มข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ครั้งที่ 1 ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้มีการอภิปรายถึงอนาคตของโครงการ LTOP และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นด้านข้อแนะนำในด้านนโยบาย เป็นต้น

กิจกรรมด้านการจัดการทัพยากรบุคคล

การจัดฝึกอบรมการจัดการการดูแลในประเทศญี่ปุ่น และการจัดการฝึกอบรมผู้ดูแลในประเทศไทย

2. แผนการดำเนินงานในอนาคต (เมษายน 2557 ถึง กันยายน 2557)

การประชุมเพื่อเริ่มต้นการให้บริการรูปแบบบริการการดูแล ณ จังหวัด นครราชสีมา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยมีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้

ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและสุราษฎร์ธานี ผู้ประสานงานโครงการได้แจ้งว่า ทางพื้นที่ของตนมีความพร้อมในการให้บริการแล้ว

ทั้งนี้ยังมีความสนใจในการจัดการประชุมเพื่อเริ่มต้นการให้บริการรูปแบบบริการการดูแลเร็วๆนี้เช่นกัน สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายและขอนแก่น รายงานว่า ทางพื้นที่มีความพร้อมที่จะเริ่มให้การบริการได้บางส่วน ทางด้านนายแพทย์ชาญวิทย์ ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่แต่ละพื้นที่ว่า ในแต่ละพื้นที่นั้น ควรจัดให้มีการให้บริการตามปกติ โดยรูปแบบพื้นฐานของการให้บริการนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้ทำการเปรียบเทียบกันระหว่างรูปแบบการให้บริการของตน โครงการ LTOP ได้เปิดใช้งาน Facebook ของโครงการแล้ว เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยผ่านสื่อออนไลน์

ในเรื่องของข้อแนะนำด้านนโยบายและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางโครงการได้มีการเตรียมการจัดการสัมมนากลุ่มข้อแนะนำด้านนโยบาย ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม) การอบรบด้านนโยบายที่ประเทศญี่ปุ่น (เดือนกรกฎาคม) การอบรมการจัดการการดูแลที่ประเทศญี่ปุ่น (เดือนกันยายน) และการอบรมผู้ดูแลในประเทศไทย (เดือนสิงหาคม)

3. รายงานเรื่องงบประมาณและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายร่วมกัน ระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่น

การรับรองรายงานเรื่องงบประมาณและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายร่วมกัน ระหว่างฝ่ายไทยและไจก้า โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ ได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยเพื่อรับทราบจากรายงานการประชุม พร้อมทั้งกำชับแต่ละพื้นที่ให้มีการจัดเตรียมงบประมาณดังกล่าวไว้อีกด้วย

ในช่วงท้าย คุณ ยาสุมิทซึ คิโนชิตะ ผู้แทนอาวุโสจากสำนักงานไจก้าประเทศไทย ได้กล่าวปิดการประชุม พร้อมกล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้รับรู้ถึงความพยายามของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากฝ่ายไทย ในการนำความรู้ที่ได้รับจากทางประเทศญี่ปุ่นไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น จะสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนการที่ได้มีการกำหนดและตกลงกันไว้ ณ วันนี้ด้วย

Photoนายแพทย์ชาญวิทย์ (ประธาน) กล่าวเปิดการประชุม (คนที่ 3 จากซ้าย)

Photoภาพถ่ายระหว่างการประชุม

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency