Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-05-01

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการในพื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ได้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการขึ้น ณ พื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ให้การบริการจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากกระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลตำบลจอหอ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ซึ่งนับว่าเป็นผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูง รวมทั้ง อาสาสมัครผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญไจก้า และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เป็นต้น

ระหว่างการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการให้การบริการและการดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการ LTOP จากนั้นที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกันในการเริ่มใช้รูปแบบการบริการ

ในส่วนพื้นที่นำร่องอื่นๆของโครงการ จะมีการทยอยการดำเนินการจัดประชุมเพื่อเปิดใช้รูปแบบการบริการตามความพร้อมของพื้นที่บริการต่อไป

หากมีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับทางโครงการเกี่ยวกับรูปแบบการบริการ สามารถเข้าเยี่ยมชม Facebook ของโครงการ LTOP ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

https://www.facebook.com/jica.thailand.ltop

Photoศ.นพ.สุทธิชัย อธิบายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบการบริการ

Photoภาพถ่ายจากการประชุมเพื่อเริ่มต้นซึ่งจัดโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency