Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-05-26

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการในพื้นที่โครงการกรุงเทพมหานคร (พื้นที่เขตดินแดง)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ได้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการขึ้นในพื้นที่โครงการกรุงเทพมหานคร (พื้นที่เขตดินแดง) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 2 โดยมีแพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายไทย อาทิเช่น ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล ผู้ประสานงานโครงการของพื้นที่นำร่องกรุงเทพฯจากกระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น และจากฝ่ายญี่ปุ่น มีผู้แทนอาวุโสจากสำนักงานไจก้าประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญไจก้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เช่นกัน

ระหว่างการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ และการดำเนินการสำรวจข้อมูลของโครงการ LTOP จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการเริ่มใช้รูปแบบการบริการ ในวันถัดมา ทีมผู้สำรวจจากโครงการ LTOP ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการกรุงเทพฯ (พื้นที่เขตดินแดง) และเริ่มใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่โครงการดังกล่าว

Photoภาพถ่ายจากการประชุม (กลางภาพ : พญ. วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร)

Photoการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ พื้นที่โครงการเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency