Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-06-03

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการในพื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมเพื่อเปิดใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการขึ้นในพื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาเดิม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายไทย อาทิเช่น ผู้อำนวยการพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านนาเดิม ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของพื้นที่นำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจากเทศบาลและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิชัย ซึ่งเป็นผู้บรรยายในการประชุมในครั้ง ฝ่ายญี่ปุ่น มีผู้แทนอาวุโส ผู้แทนจากสำนักงานไจก้าประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญไจก้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เช่นกัน

ระหว่างการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ และการดำเนินการสำรวจข้อมูลของโครงการ LTOP จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการเริ่มใช้รูปแบบการบริการ โดยช่วงบ่ายของวันนั้นและในวันถัดมา ทีมผู้สำรวจจากโครงการ LTOP ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเริ่มใช้ รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่โครงการดังกล่าว

Photoภาพถ่ายจากการประชุม (ด้านหน้าจอสไลด์ : นายแพทย์กู้ศักดิ์ เกียรติกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม)

Photoการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ พื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency