Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-06-17

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการของพื้นที่โครงการจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมเพื่อเริ่มต้นการใช้รูปแบบการบริการขึ้นในพื้นที่โครงการจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุชุมชนบางสีทอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 65 คน จากฝ่ายไทย อาทิเช่น ปลัดเทศบาลบางสีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสีทอง ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางกรวย ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล ผู้ประสานงานโครงการของพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรีจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และจากฝ่ายญี่ปุ่นมีผู้แทนจากสำนักงานไจก้าประจำประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และอาสาสมัครไจก้าในด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ระหว่างการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกระบวนการการสำรวจข้อมูลของโครงการ LTOP โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการเริ่มใช้รูปแบบการบริการ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันและในวันถัดมา (18 มิถุนายน) ทีมผู้สำรวจจากโครงการ LTOP ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการจังหวัดนนทบุรี และเริ่มใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่โครงการดังกล่าว

Photoภาพถ่ายจากการประชุม (นายวันชัย วันชาญเวช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง ให้ข้อคิดเห็น ณ ที่ประชุม)

Photoการเก็บข้อมูลผู้ดูแล ณ พื้นที่โครงการนำร่องจังหวัดนนทบุรี

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency