Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-06-30

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการของพื้นที่โครงการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้มีการจัดประชุมเพื่อเริ่มต้นการใช้รูปแบบการบริการขึ้นในพื้นที่โครงการจังหวัดเชียงราย ณ โรงพยาบาลขุนตาล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายไทย อาทิเช่น ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล นายกเทศมนตรีและ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลยางฮอม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประสานงานโครงการของพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงรายจากกระทรวงสาธารณสุข และจากฝ่ายญี่ปุ่นมี ผู้แทนจากสำนักงานไจก้าประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

ระหว่างการประชุม ได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระบวนการการสำรวจข้อมูลของโครงการ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการเรื่มใช้รูปแบบการบริการ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันและวันถัดมา (1 กรกฎาคม) ทีมผู้สำรวจจากโครงการ LTOP ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการจังหวัดเชียงราย และเริ่มใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการในพื้นที่โครงการดังกล่าว

Photoภาพถ่ายการประชุม

Photoลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแล (ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขมอบสิ่งของเยี่ยมบ้าน)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency