Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-07-03

การเริ่มใช้รูปแบบการบริการของพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่น และในวันถัดมา (4 กรกฎาคม) ได้มีการจัดประชุมเพื่อเริ่มต้นใช้รูปแบบการบริการขึ้นในพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่น ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสะอาด ซึ่งในขณะนี้ทั้ง 6 พื้นที่ของโครงการ LTOP (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี นนทบุรี เชียงราย และขอนแก่น) ได้เริ่มใช้รูปแบบการบริการอย่างเป็นทางการแล้ว

ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายไทย อาทิเช่น ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล นายกเทศมนตรีและ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสะอาด อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประสานงานโครงการของพื้นที่นำร่องจังหวัดขอนแก่นจากกระทรวงสาธารณสุข และจากฝ่ายญี่ปุ่นมี ผู้แทนจากสำนักงานไจก้าประจำประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ระหว่างการประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ เนื้อหาของรูปแบบการบริการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระบวนการการสำรวจข้อมูลของโครงการ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหารเริ่มใช้รูปแบบการบริการ ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการให้บริการตามรูปแบบบริการและแผนการดูแลตามแนวทางที่วางไว้ จากนั้นทางโครงการจะมีการประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

Photoภาพถ่ายจากการประชุม

Photoลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลผู้ดูแล

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency