Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-07-31

ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นลงเยี่ยมพื้นที่นำร่องโครงการและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงโครงการ

คุณเรสึเกะ อิวานะ นักวิเคราะห์อาวุโส จากบริษัทมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ รีเสิร์ชแอนท์คอนซัลแตนท์ ประเทศญี่ปุ่น ได้มาประเทศไทยเป็นเลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการสำรวจสถานการณ์ด้านการเตรียมการของรูปแบบการบริการของพื้นที่โครงการ และเพื่อเสนอการวางโครงการสำหรับโครงการ LTOP ในอนาคต

คุณอิวานะและทีมโครงการ LTOP ได้ลงพื้นที่สำรวจจังหวัดเชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมถึงได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดรูปแบบการบริการของแต่ละพื้นที่จาก ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในเรื่องระบบการเตรียมการของรูปแบบการบริการ สภาวะสังคมของแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงแผนงานในอนาคตของแต่ละพื้นที่โครงการ จากนั้น คุณอิวานะ ได้ให้ข้อแนะนำจากความรู้และประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังข้อแนะนำด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก

ในแต่ละพื้นที่ของโครงการได้มีการทดลองวิธีการดำเนินการที่หลากหลายโดยอ้างอิงจากข้อมูลเฉพาะของแต่ละภูมิภาคนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ ทางโครงการจะได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปแบบการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการนำไปใช้ในการให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ ในขณะที่ยังคงใช้ความหลากหลายของแต่ละพื้นที่โครงการต่อไป

ในวันที่ 25 กรกฎาคม คุณอิวานะ ได้เข้าร่วมสัมมนาการดูแลระยะยาวด้านนโยบาย พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงโครงการ LTOP อีกด้วย

Photoภาพกิจกรรมของคุณอิวานะ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency