Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-09-03

การประชุมคณะกรรมการในพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่นเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา พื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่นได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงาน ณ เทศบาลตำบลสะอาด ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่น

ในที่ประชุมได้มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสะอาด ผู้แทนจากโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสะอาด ผู้จัดการการดูแล ผู้ดูแล และอาสาสมัครในพื้นที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ LTOP ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

นายศุภชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสะอาด ได้เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลของการเตรียมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการตอนกลางวันสำหรับผู้สูงอายุซึ่งได้มีการวางแผนดำเนินการไว้ในปีถัดไป จากนั้น ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวคำทักทาย และนำเสนอแผนอนาคตของโครงการ จากผู้เชี่ยวชาญโครงการ LTOP

ผู้จัดการการดูแลจากพื้นที่โครงการจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานสถานการณ์ของรูปแบบการให้บริการระยะยาวของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำแนวทางความรู้จากกรณีของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจมาดูแลให้ดีขึ้นโดยการนำเอารูปแบบบริการระยะยาวของพยาบาลประจำโรงพยาบาลน้ำพองมาใช้ จากนั้น ผู้ดูแลได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานทางด้านการดูแลระยะยาวให้แก่ที่ประชุมได้รับฟัง

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมที่ทำการอำเภอน้ำพอง รวมถึงเทศบาลตำบลสะอาด นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมคารวะ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ LTOP

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมของโครงการ LTOP เป็นอย่างมาก นอกจากนั้น การจัดให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังเป็นความคาดหวังของการดำเนินงานในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

Photoภาพถ่ายร่วมกัน

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency