Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-09-10

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “LTOP สู่การปฏิบัติ” ณ พื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 และ 10 กันยายน 2557 พื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "LTOP สู่การปฏิบัติ" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม เช่น อาสาสมัครจากเทศบาลตำบลจอหอ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการ จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ LTOP

วันที่ 9 กันยายน มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" และ "การพูดในที่สาธารณะ" ในช่วงแรก ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดกลุ่มและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของแต่ละคน ต่อจากนั้นจึงเป็นการบรรยายจากอาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการฝืกอบรมในเรื่องดังกล่าว

วันที่ 10 กันยายน ในช่วงเข้ามีการอบรมเรื่อง "การเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ" โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดย ดร. อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล จากสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม และอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมปฏิบัติการอย่างแข็งขันในการเรียยนรู้ร่วมกัน

Photoวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Photoวันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการ

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency