Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2014-11-20

คุณอิจิมะ สำนักงานไจก้าประเทศไทย และคุณเอะโนะโมโตะ โครงการ LTOP ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

Photoคุณเอะโนะโมโตะกำลังบรรยายเรื่องผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 คุณอิจิมะ ผู้แทนจากสำนักงานไจก้าประเทศไทย ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการ LTOP และคุณเอะโนะโมโตะ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ LTOP ได้ตอบรับคำเชิญจากทางโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมงาน "โครงการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ" พร้อมยังได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับผู้สูงอายุแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย

ในช่วงแรกเป็นการบรรยายจากคุณอิจิมะ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและงานอาชีพของเขาซึ่งนำเขาไปสู่งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จากนั้น คุณเอะโนะโมโตะ ได้บรรยายเรื่องสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยและญี่ปุ่น และภาพรวมของโครงการ LTOP

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการจดบันทึกข้อมูลจากการบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยพวกเขามีท่าทีสนใจในสายงานอาชีพของคุณอิจิมะซึ่งเลือกทำงานในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม ปี 2558 นักเรียนจะมีการทัศนศึกษาในพื้นที่โครงการจังหวัดนนทบุรีเพื่อศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้วย

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency