Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2015-01-23

ผู้เชียวชาญระยะสั้นไจก้า ศาสตราจารย์ทามิยะ และ ศาสตราจารย์โนกุจิ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้ข้อมูลรูปแบบการบริการของพื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2558 โครงการ LTOP ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นของไจก้า 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ทามิยะ จากมหาวิทยาลัยทสึกุบะ และ ศาสตราจารย์โนกุจิ จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ เพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตามการใช้ข้อมูลในพื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา

ในวันแรก ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้ร่วมสังเกตการณ์การสำรวจเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบปฏิบัติการณ์เชิงรุกโดยทีมสำรวจฝ่ายไทยและการรับรองในขั้นตอนการสำรวจ ในวันถัดมา ได้มีการประชุม โดยในช่วงแรกผู้จัดการการดูแลได้อธิบายถึงภาพรวมของพื้นที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา และรายงานสถานการณ์ของรูปแบบการบริการ ณ ปัจจุบันของพื้นที่ จากนั้น ศ.นพ. สุทธิชัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้นำในการสำรวจ ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำการสำรวจติดตาม นอกจากนี้ทางผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นของไจก้าได้สอบถามทางพื้นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลของดำเนินการภายใต้โครงการ LTOP โดยทางผู้จัดการการดูแลและผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ชี้แจงว่า “ทางพื้นที่ได้เรียนรู้ในการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุในชุมชนและสามารถเก็บข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น”

สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการติดตามวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการสำรวจติดตามในพื้นที่โตรงการอีก 5 แห่งต่อไป

Photoการสำรวจเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ

Photoภาพถ่ายร่วมกัน : ทีมสำรวจฝ่ายไทย นักวิจัยชาวญี่ปุ่น และทีมผู้ดูแลพื้นที่โคราช

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency