Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2015-08-04

การสำรวจติดตามครั้งที่ 2

โครงการ LTOP ได้ดำเนินการสำรวจติดตามครั้งที่ 2 ขึ้น ณ พื้นที่โครงการ LTOP ทั้ง 6 แห่ง เมื่อเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

พื้นที่โครงการเชียงราย วันที่ 22 – 23 มิถุนายน
พื้นที่โครงการขอนแก่น วันที่ 29 – 30 มิถุนายน
พื้นที่โครงการสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม
พื้นที่โครงการนครราชสีมา วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม
พื้นที่โครงการกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มิถุนายน และ วันที่ 28 กรกฎาคม
พื้นที่โครงการนนทบุรี วันที่ 15 มิถุนายน และ วันที่ 4 สิงหาคม

ทีมสำรวจได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแล เช่น สถานภาพของผู้สูงอายุ และภาระในการดูแล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ ศาตราจารย์สุทธิชัย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงพื้นที่พูดคุยสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการด้วย

จากการสำรวจครั้งนี้ ทีมสำรวจโครงการ LTOP ได้รับข้อมูลจำนวนมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการการดูแลที่ดีขึ้นต่อไป

Photoการสำรวจผู้สูงอายุ

Photoการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus group interview)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency