Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2015-08-21

การสัมมนาของผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น

ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น 3 ท่าน ได้แก่ คุณยามายะ คุณซุกิตะ และคุณโคมัตสึ เดินทางมาเยือนโครงการ LTOP เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โอกาสนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การดำเนินงาน ณ พื้นที่โครงการนนทบุรี และให้การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน"การสัมมนาด้านการดูแลระยะยาว"

ลงพื้นที่โครงการนนทบุรี (20 สิงหาคม 2558)

ผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น และทีมงาน LTOP ได้ร่วมลงพื้นที่โครงการในจังหวัดนนทบุรี รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่ พร้อมกับพูดคุยหารือเกี่ยวกับการให้บริการการดูแล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 1 ราย และพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลที่บ้านด้วย

Photoร่วมลงพื้นที่นนทบุรี (20 สิงหาคม 2558)

Photoร่วมลงพื้นที่นนทบุรี (20 สิงหาคม 2558)


การจัด "การสัมมนาด้านการดูแลระยะยาว"

ในช่วงเช้า ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน จากโครงการ LTOP ได้นำเสนอ "สรุปกิจกรรมโครงการ LTOP" และ "รูปแบบบริการการดูแลระยะยาวโครงการ LTOP" ส่วนในช่วงบ่าย การนำเสนอและพูดคุยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น "ภาวะสมองเสื่อม" ซึ่งสมาชิกของพื้นที่โครงการมีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลและความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในการสัมมนา คุณซุกิตะ จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายในหัวข้อ "การดำเนินการเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม: New Orange Plan" และคุณโคมัตสึ ผู้จัดการทั่วไป จาก นิติบุคคลสวัสดิการสังคม Naeba Fukushikai ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น" หลังจากจบการนำเสนอและการบรรยาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และโครงการ LTOP เป็นอย่างยิ่ง

Photo"การสัมมนาด้านการดูแลระยะยาว" ณ ไมด้า โฮเทล จังหวัดนนทบุรี (21 สิงหาคม 2558)

Photo"การสัมมนาด้านการดูแลระยะยาว" ณ ไมด้า โฮเทล จังหวัดนนทบุรี (21 สิงหาคม 2558)

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency