Japan International Cooperation Agency
Share
 • 日本語
 • English
 • Français
 • Espanol
 • Home
 • About JICA
 • News & Features
 • Countries & Regions
 • Our Work
 • Publications
 • Investor Relations

ข่าวสารของโครงการ

2016-12-09

ศูนย์ดูแลกลางวันแห่งใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงและกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการ ความช่วยเหลือเปิดอย่างเป็นทางการที่พื้นที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ศูนย์ดูแลกลางวันแห่งใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงและกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมี ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสะอาด พื้นที่โครงการ LTOP

แต่เดิมในพื้นที่ขอนแก่นมีศูนย์ดูแลกลางวันอยู่แล้วหนึ่งแห่ง แต่ไม่สามารถให้บริการการดูแลในตอนกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อจำกัดทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น สำนักงานเทศบาลตำบลสะอาดจึงได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารหลังใหม่ ภายใต้ "โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์" จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และได้รับการอนุมัติงบช่วยเหลือดังกล่าว

ในพิธีเปิดมีทั้งการแสดงรำท้องถิ่นของชาวบ้าน การแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่น การสาธิตการทอผ้า ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านจำนวนมาก

ที่ศูนย์แห่งใหม่นี้ มีทั้งอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งยังมีห้องน้ำที่ไม่มีเครื่องกีดขวางซึ่งเหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ทางพื้นที่โครงการขอนแก่นมีแผนที่จะให้บริการพำนักชั่วคราวในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย พื้นที่ต่างๆในศูนย์จะได้รับการจัดสรรเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนับจากนี้ไป

ความปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการพัฒนาสมรรถภาพทางกายผ่านการเยี่ยมดูแลที่บ้านและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ศูนย์ดูแลกลางวันแห่งนี้

Photoกล่าวสุนทรพจน์โดยท่านเอกอัครราชทูต

Photoถ่ายภาพที่ระลึก


Photoบรรยากาศภายในศูนย์ดูแลกลางวัน

Photoบรรยากาศตลาดสินค้าเกษตร

PAGE TOP

Copyright © Japan International Cooperation Agency